Socha a objekt po r. 1989 v Bratislave a blizkom okoli so zameranim sa na exterierovu tvorbu


Prednáška poukazuje na východiskové pozície zákazkovej (i voľnej) sochárskej tvorby po r. 1989. Deväťdesiate aj tzv. nulté roky boli nositeľmi špecifík, ktorým sa museli nastupujúce i zabehnuté generácie sochárov prispôsobiť. Téma bude doplnená bohatou obrazovou prílohou s využitím poznatkov, ktoré prednášajúci získal počas výskumu v rokoch 2011 a 2012. Realizoval ho so Sabinou Jankovičovou na tému Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012).

Mgr. Roman Popelár
Absolvent odboru Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite (1999). Po ročnej základnej vojenskej službe v Armádnom výtvarnom štúdiu pracoval v rokoch 2000–2003 v bratislavskom Centre pre kultúru a umenie CULTUS ako dramaturg. Od roku 2004 krátko vo vydavateľstve Archpress (časopis ARCH o architektúre a inej kultúre). V rokoch 2005–2008 viedol Galériu Medium v Bratislave. V roku 2009 pracoval v Galérii Cypriána Majerníka a v roku 2010 v Antikvariáte Posoniensis. V rokoch 2011–2013 bol spolukurátor medzinárodného putovného projektu Der Mensch – Der Fluss. Malerei der Donaulander. Paralelne pracoval v týchto rokoch so Sabinou Jankovičovou na päťzväzkovej publikácii Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012) – súpis. Od roku 2000 kurátor cca. 40 výstav a sympózií. Autor monografie Jozefa Srnu ml. a jedného z textov v monografii Patrika Kovačovského. Od mája 2013 pracuje ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave.