Múzeum Bojnice otvorilo výstavu o vplyve kresťanstva na náš každodenný život


Nielen pre tých, ktorí sú nositeľmi mien biblických postáv, svätcov či svätíc je určená výstava Naše kresťanské mená v Slovenskom národnom múzeum – Múzeu Bojnice. Je svedectvom toho, že všetci v sebe nesieme kúsok svätosti a ňou sa identifikujeme s kresťanskou tradíciou. Výstava je príspevkom Slovenského národného múzea k Roku kresťanskej kultúry na Slovensku. Návštevníci si ju môžu pozrieť v priestoroch Bojnického zámku až do konca októbra 2010.

Výstava Naše kresťanské mená prezentuje vplyv kresťanstva na slovenskú kultúru a tradície na príklade krstných mien – aspekte zdanlivo obyčajného, každodenného života. Ján, Pavol, Jozef, Matúš, Mária, Anna, Katarína, Zuzana a množstvo iných mien nájde odozvu vo svojich súčasných nositeľoch, ktorí sa dozvedia viac o svojich menovcoch – biblických postavách, svätcoch, ale aj osobnostiach slovenských dejín. „Každý kresťan má v sebe kúsok kresťanskej histórie, tradície a svätosti. Dovoláva sa ich okrem iného aj tým, že sa svojím menom identifikuje s niektorým zo svätcov bohatého kresťanského neba. Túto svoju iniciatívu prenáša aj na svojich potomkov, ktorým vyberá mená podľa kresťanského kalendára. Meno svätca, ktoré nosí, je mu často majákom na ceste životom. V mene nachádza nielen morálnu oporu, ale aj hodnoty, ktoré vyznával jeho kresťanský vzor“, hovorí o myšlienke výstavy jej autor Ján Papco, riaditeľ SNM – Múzea Bojnice.

Tému kresťanstva a kresťanských mien dokumentuje výstava na viac ako 200 zbierkových predmetoch, sochách a portrétoch, ktoré pochádzajú z desiatky slovenských múzeí i súkromných zbierok. Nie sú to len exponáty vysokej umeleckej a historickej hodnoty od profesionálnych majstrov, ale miesto tu majú aj predmety od jednoduchých, často neznámych ľudových insitných majstrov. Spája ich však zobrazenie ľudskej zbožnosti a bázne pred majestátom svätosti.

Výstava, ktorá je prioritným projektom Slovenského národného múzea v roku 2010, je sprístupnená v Západnom krídle a Stĺpovej sieni Bojnického zámku do 31. októbra 2010.

via snm.sk