Slovenské národné múzeum v Martine bude v auguste žiť ľudovými tradíciami


Naučte sa robiť šperky, piecť medovníky, tkať a oslávte s nami úrodu.

Slovenské národné múzeum v Martine spríjemní svojim návštevníkom druhú časť letnej sezóny tvorivými dielňami na tému ľudovej kultúry a prezentáciou zvykov spojených so zberom úrody. Každý utorok ponúkne múzeum možnosť naučiť sa rôznym remeslám – od výroby šperku cez pečenie medovníkov po spracovanie textilu a maľbu na sklo. Vrcholom martinského leta bude už tradične podujatie Dožinky v Múzeu slovenskej dediny prezentujúce tohtoročnú úrodu, ale aj ľudové pracovné postupy a tradície, ktoré sú už v dnešnej spoločnosti veľmi zriedkavé.

V utorok 10. 8. 2010 o 10.00 sa v SNM v Martine – Etnografickom múzeu na Malej Hore začne Drotárska tvorivá dielňa s uznávanou šperkárkou Martou Filovou. Návštevníci sa naučia pracovať s drôtom a vyrábať z neho rôzne šperky. Nemusia si nosiť nič, len dobrú náladu a možno kamienok, ktorý si chcú odrôtovať. Podvečer po 16.00 ukončí deň beseda s touto výnimočnou a úspešnou autorkou, ktorej šperky videli návštevníci nedávno aj v Izraeli.

O týždeň neskôr v utorok 17. 8. 2010 od 10.00 budú priestory Etnografického múzea rozvoniavať výtvormi medovnikárky Máriu Balačinovú. Pani Balačinová síce recept na svoje medovníčky neprezradí, ale naučí návštevníkov umeniu ich zdobenia. Zároveň poradí, ako sa o ne starať, aby vydržali čo najdlhšie a večer po 16.00 h prezradí, kde nachádza inšpiráciu a kde všade už bola prezentovať slovenské medovnikárske remeslo.

Ďalší utorok 24. 8. 2010 bude patriť Textilnej tvorivej dielni, v ktorej sa záujemcovia naučia tradičné postupy na výrobu tkaníc na prstoch alebo na doštičke. Tieto techniky predvedú pracovníčky múzea a večer o 16.00 h je na programe stretnutie s Alžbetou Gazdíkovou, ktorá návštevníkov oboznámi s tajomstvami fondu ľudového odevu a textilu.

Sériu tvorivých dielní a prednášok ukončí posledný augustový utorok 31. augusta 2010 workshopom venovaným maľbe na sklo. Začne sa o 10.00 h a dielňu znovu povedú pracovníčky múzea.

Všetky tvorivé dielne a besedy sa uskutočnia v budove SNM v Martine – Etnografickom múzeu, Malá hora 2. Vstupné na tvorivé dielne je započítané vo vstupnom do múzea.

V ďalšej z „pobočiek“ Slovenského národného múzea v Martine, v Múzeu slovenskej dediny, sa uskutoční 22. augusta 2010 celodenné podujatie Dožinky. Už tradične sa na konci augusta zaplní skanzen v Jahodníckych hájoch ukážkami sezónnej úrody. Návštevníci podujatia budú môcť pozorovať postupy, ktorými sa v minulosti plody zbierali a spracovávali. Pripravené budú aj „koštovky“ tradičných jedál. Po celý deň sa zároveň budú predávať výrobky ľudových remeselníkov.

O múzeu
Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine sú úzko spojené s pôsobením významných osobností slovenských dejín konca 19. storočia – Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého. Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej hlavným cieľom bolo práve vytvorenie národného múzea. Múzeum od svojho začiatku svojej existencie získavalo zbierky etnografického, archeologického, historického, umelecko-historického, knižného, aj prírodovedného charakteru z celého územia Slovenska. Múzeum získavalo predmety predovšetkým darmi. V roku 1908 boli otvorené prvé expozície v budove dnešného Múzea Andreja Kmeťa, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii. V roku 1933 bola verejnosti sprístupnená druhá účelová budova múzea, postavená aj vďaka korunovej zbierke celého národa v rokoch 1928 – 1932. Expozície, ktoré sa rozprestierali na rozlohe 4620 m2, zaradili národné múzeum medzi najmodernejšie a najväčšie európske múzeá tých čias. So Slovenským múzeom v Bratislave bolo Slovenské národné múzeum zlúčené v roku 1961, čím sa položili základy rodiny Slovenského národného múzea s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Slovenské národné múzeum v Martine sa zameralo najmä na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej materiálnej a duchovnej kultúry na Slovensku. V súlade s uvedenou špecializáciou začalo múzeum od roku 1964 budovať celoslovenskú expozíciu ľudovej architektúry a bývania, dnes známu ako Múzeum slovenskej dediny. Toto zameranie koncepčne nenarušilo ani prevzatie správy umeleckej pozostalosti a nehnuteľného majetku Martina Benku (Múzeum Martina Benku) ani neskorší vznik Múzea Karola Plicku v Blatnici. Potvrdzuje ho aj vznik pracovísk, dokumentujúcich dejiny a kultúru národnostných menšín, žijúcich na Slovensku (Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku). Okrem uvedených múzeí pôsobia v rámci Slovenského národného múzea v Martine aj SNM v Martine – Etnografické múzeum a SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa. V súčasnosti spravujú múzeá Slovenského národného múzea v Martine takmer 750 000 ks zbierkových predmetov.

via snm.sk