Slovenské národné múzeum sprístupnilo e-learningový kurz


Slovenské národné múzeum sprístupnilo v rámci projektu Múzeá tretej generácie prvý e-learningový kurz, ktorý oboznámi záujemcov s možnosťami prípravy a plánovania vzdelávacích projektov. Kurz je otvorený po registrácii nielen múzejníkom, ale aj širokej verejnosti na http://www.snm.sk v sekcii Múzeá tretej generácie.

Program e-learningového kurzu vznikol už v roku 2008 pri projekte Moderné múzeum: Vzdelávacie programy pre 3. tisícročie, ktoré bolo určené len pre pracovníkov Slovenského národného múzea. V apríli 2010 začalo SNM realizovať celoslovenský národný projekt Múzeá tretej generácie na Slovensku, ktorý je zameraný na vzdelávanie všetkých pracovníkov múzeí vo verejnej správe. Celoslovenský projekt v júni doplnila aj jeho rovnomenná bratislavská časť. V rámci trojročného programu sa vzdelávajú všetci múzejníci – od pracovníkov v pokladni po riaditeľa inštitúcie. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom tréningov a školení. K nim v týchto dňoch pribudla aj možnosť učiť sa pohodlne doslova v teple svojej kancelárie alebo domova, bez nutnosti presunúť sa na určené miesto v daný čas.

E-learningový kurz Ako napísať múzejný vzdelávací projekt? je uverejnený na stránkach Slovenského národného múzea a ponúka možnosť naučiť sa, ako si naplánovať a pripraviť vzdelávací projekt. Účastníci e-kurzu získajú praktické rady a odporúčania. Postavy, ktoré ich kurzom sprevádzajú – Tomáš a Filip – im hravou formou pomôžu zodpovedať základné otázky a prostredníctvom čiastočných úloh vytvoriť celkový projekt. Kurz môžu účastníci prerušiť a opäť začať vtedy, keď budú môcť, bez ohľadu na interval – môžu ísť na kávu, alebo aj na 2-mesačné prázdniny. V rámci projektu budú sprístupnené ešte dva ďalšie e-learningové kurzy.

Kurz je zdarma a môžu sa naň prihlásiť nielen zamestnanci múzeí, ale aj všetci tí, ktorí sa chcú naučiť vytvoriť zaujímavé a dobré projekty.

O projekte
Múzeá tretej generácie je dlhodobý vzdelávací program určený pre pracovníkov všetkých múzeí verejnej správy na území Slovenska. Vedúcim projektu, ktorého cieľom je vytvoriť v oblasti múzejníctva atraktívne prostredie na rozvoj jednotlivých múzeí a ľudských zdrojov, je Slovenské národné múzeum.
Ambíciou organizátorov je pripraviť a realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na premenu múzeí na moderné a na klientov orientované organizácie tretej generácie.

O Slovenskom národnom múzeu
Slovenské národné múzeum realizuje svoju zberateľskú, dokumentačnú, vedeckú, vzdelávaciu a prezentačnú prácu prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí. Vykonáva koordinačnú, odborno-poradenskú a metodickú činnosť, spravuje archív a vedeckú knižnicu s vyše 100-tisícovým fondom. Realizuje rozsiahlu vydavateľskú činnosť a je aj strediskom školiteľských aktivít v oblasti muzeológie pre všetky slovenské múzeá. Slovenské národné múzeum je najväčším užívateľom fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. Má stále expozície v Bratislave, Martine, Bojniciach, Myjave, Betliari, na Krásnej Hôrke, na Červenom Kameni a Modrom Kameni, v Levoči, Svidníku, v Prešove a inde. SNM – to nie sú len každoročne zrealizované desiatky výstavných podujatí doma i v zahraničí, ale aj dva časopisy, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie neperiodické publikácie, katalógy, súpisové práce a poradenská záujmová práca s verejnosťou.

Organizátor: Slovenské národné múzeum

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

http://www.esf.gov.sk
http://www.snm.sk

Mediálni partneri: Slovenský rozhlas, Denník SME, obnova.sk, zoznam.sk, muzeum.sk, tasr

via snm.sk