Slovenské národné múzeum predlžuje dve výstavy


Ešte celé leto si budú môcť návštevníci sídelnej budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábr. 2 v Bratislave pozrieť výstavy Cesty slovenskej knihy – Od proglasu k postmoderne a Turci na Slovensku, ktoré sú predĺžené do začiatku septembra 2010.

Výstavu Cesty slovenskej knihy – Od proglasu k postmoderne pripravilo Slovenské národné múzeum a Slovenská národná knižnica. Bola sprístupnená 27. februára 2010, odkedy ju videlo už 20 139 návštevníkov. Prostredníctvom vyše 300 exponátov ponúka ucelený prehľad na vývoj slovenskej knižnej kultúry od jej počiatkov až po súčasnosť. Na výstave možno nájsť unikátne tlače, mapy a kalendáre z 15. – 19. storočia vrátane kódexov, ktoré patria medzi najstaršie historické pamiatky. Zaujímavým doplnkom sú koláže, kresby, ilustrácie, busty popredných českých a slovenských umelcov, ako aj rukopisné ukážky z kľúčových diel významných spisovateľov. Výrazným a veľmi populárnym prvkom inštalácia sklenenej zrkadlovej knihy. Výstava Cesty slovenskej knihy – Od proglasu k postmoderne mala premiéru v Prahe, neskôr sa premiestnila do Martina. Po Bratislave ju čaká ďalšia v SNM- Spišskom múzeu v Levoči.

Turecké pamiatky v zbierkach múzeí na Slovensku mapuje ďalšia výstava, ktorá je predĺžená do konca leta. Pod názvom Turci na Slovensku prezentuje od 19. marca 2010 zbierky viacerých slovenských múzeí. Približuje návštevníkom vyše 150-ročnú históriu Turkov na Slovensku, ktorá sa začala bitkou pri Moháči a zanechala nezmazateľnú stopu. Predmety dokladajúce každodenný život tureckých vojakov v mieri, ale aj ich zbrane a mnohé ďalšie zaujímavé nálezy videlo už 16 277 návštevníkov. Dominantou výstavy je originálny turecký stan. Medzi zaujímavé predmety patrí aj drevená píšťala, ktorú darovali Turci obyvateľom Rimavskej Soboty za záchranu svojho tureckého veliteľa pred cisárskymi vojskami. Tóny píšťalky odvtedy ochraňovali mesto pred tureckými vpádmi. Výstava Turci na Slovensku doputovala do Bratislavy z Fiľakova. Po skončení výstavy sa zbierkové predmety vrátia do depozitárov a expozícií deviatich múzeí, odkiaľ sú zapožičané.

Výstava o pôsobení Turkov na našom území bude sprístupnená do 5. septembra 2010. Prezentáciu vývoja slovenskej knižnej kultúry si budú môcť návštevníci pozrieť do 12. septembra 2010. Obe výstavy sú otvorené v priestoroch sídelnej budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h, počas školských prázdnin od 10.00 do 18.00 h.

Názov výstavy: CESTY SLOVENSKEJ KNIHY – OD PROGLASU K POSTMODERNE
Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica
Miesto konania: SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Termín: 27.2.2010 – 12.9.2010

Názov výstavy: TURCI NA SLOVENSKU. Turecké pamiatky v zbierkach múzeí na Slovensku
Kurátor výstavy: PhDr. Zoltán Drenko
Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum
Miesto konania: SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Termín: 19.3.2010 – 5.9.2010

Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Mediálni partneri SNM: Slovenský rozhlas, TASR, Zoznam.sk, Muzeum.sk, FAN v Bratislave

via snm.sk