Slovenské národné múzeum pozýva na podujatia i do zákulisia svojich múzeí od Myjavy po Svidník


Slovenské národné múzeum pozýva verejnosť na strávenie letnej dovolenky vo svojich pracoviskách na celom Slovensku od Myjavy po Svidník. Deti, dospelí návštevníci i celé rodiny si môžu toto leto vybrať z ponuky množstva zaujímavých podujatí. Zámerom SNM súčasne je, aby si po svojich potulkách po múzeách návštevníci nielen oddýchli a zabavili, ale uvedomili si aj význam a potrebu uchovávania kultúrneho dedičstva.

Slovenské národné múzeum je najväčšia kultúrna inštitúcia na Slovensku. Základným poslaním SNM je skúmať, zhromažďovať, ochraňovať a vedecky a odborne zhodnocovať, spracovávať, využívať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky. Medzi osemnástimi múzeami spravovanými SNM je päť hradov, dve múzeá v prírode, viacero kaštieľov, kúrií, synagóg, meštianskych domov či špecializovaných múzejných objektov, ktoré patria k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Vo svojich zbierkach má viac ako 3,7 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Múzeum – to nie sú len podujatia, výstavy a expozície, ale aj množstvo ďalších činností, ktoré pred verejnosťou zostávajú utajené.

Slovenské národné múzeum bude preto v najbližšej budúcnosti prostredníctvom médií, svojej novej web stránky, sociálnych sietí, ale aj spotov na vlastne internetovej TV informovať nielen o letnej ponuke podujatí, ale poodhalí aj zákulisie múzea. Cieľom odhalenia skrytých múzejných činností a aktivít je poukázať na význam a dôležitú úlohu, aké má Slovenské národné múzeum nielen pre históriu, ale aj pre budúce generácie.

Program jednotlivých múzeí a bližšie informácie nájdu návštevníci na http://www.snm.sk.

via snm.sk