Slovenské národné múzeum otvára veľkú výstavu o slovenských vedcoch


Viete, ktorý bratislavský rodák získal Nobelovu cenu? Viete, že na Slovensku založili prvú vysokú banícku školu na svete? Viete koľko položiek mal herbár Andreja Kmeťa? Poznáte bratislavského rodáka Kempelena, autora slávneho šachového automatu? Viete, že na Slovensku pôsobili vedci, ktorých vynálezy majú svetový význam? Zaujímavé príbehy z dejín vedy a techniky na našom území rozpovie výstava Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave.

Ambíciou výstavy Majstri ducha je pútavým a zaujímavým spôsobom priblížiť jednak počiatky a rozvoj vedy a techniky na Slovensku jednak jej najvýznamnejších predstaviteľov. Z množstva významných osobnosti vedy a techniky vybrali autori z hľadiska medzinárodného významu 45 osobností prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť. Popri osobnostiach, ktoré sa narodili na Slovensku, výstava predstavuje aj osobnosti, ktorí na Slovensku žili a pôsobili.

Výstava Majstri ducha sa zameriava na vklad slovenských vedcov v oblasti astronómie, matematiky, fyziky, medicíny, geológie, biológie a počítačovej techniky. Zároveň sleduje vznik a vývoj výskumných pracovísk na Slovensku. Návštevníci sa oboznámia s rozličnými zaujímavosťami vedy a techniky prostredníctvom množstva zbierkových predmetov z fondov Slovenského národného múzea, Slovenského technického múzea v Košiciach, Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied a zo súkromných zbierok rodín niektorých osobností. Príbehy z dejín vedy a techniky priblížia aj videorámy a nepretržité premietania filmov z archívov Slovenskej televízie. Na výstave budú prezentované jedinečné originálne exponáty (prvá televízna kamera a televízny prijímač na Slovensku) a vierohodné modely (Šitkov parný stroj, Baničov padák a iné).

Hoci verejnosť vníma tému vedy a techniky ako serióznu a vážnu, výstava Majstri ducha návštevníkom ponúka okrem poučenia a informácií aj zábavu a rozptýlenie. Vďaka interaktívnym prvkom si návštevníci môžu v praxi vyskúšať fungovanie najznámejších objavov a vynálezov a spoznať vedcov a technikov z obyčajnej, ľudskej stránky. Návštevníci si vyskúšajú, ako funguje hovoriaci automat Wolfganga Kempelena z 18. storočia, ale vrátia sa aj o niekoľko desaťročí späť k začiatkom počítačovej techniky.

Na svoje si na výstave príde široké spektrum záujemcov – odborníci, laická verejnosť, dospelí a najmä deti. Zaujme jednotlivcov, rodiny, skupiny žiakov a študentov s ich pedagógmi, ktorým pomôže rozšíriť a ozvláštniť vyučovanie prírodovedných predmetov. Organizátori k výstave pripravili aj sériu ôsmich prednášok, ktoré predstavia mnohé známe osobnosti súčasnej vedy a techniky, ich prácu a každodenný život. Pre deti je pripravená špeciálna súťaž, v rámci ktorej si budú môcť sami zostrojiť model Murgašovej antény, Segnerovho kolesa, Kempelenovho šachového automatu a mnohých iných vynálezov.

Do konca decembra budú môcť návštevníci využiť služby lektorov, ktorí budú počas otváracích hodín pripravení odpovedať na všetky otázky. K časti o histórii výskumu, vývoja, výroby a používania počítačov na Slovensku lektorský výklad na požiadanie bezplatne poskytne spoluautor výstavy Ing. Štefan Kohút. V roku 2011 si bude možné lektorský výklad vopred objednať. Výstava, ktorá je prioritným projektom Slovenského národného múzea podporeným Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu SR, potrvá do 22. mája 2011.

Sprievodné podujatia k výstave:

25. 11. 2010 o 17.00 h
Superpočítače – nástroj vedeckého výskumu
Hosť: Ing. Štefan Kohút z Výpočtového strediska SAV, autor časti výstavy o histórii výskumu, vývoja, výroby a používaní počítačov v uplynulom polstoročí na Slovensku

2. 12. 2010 o 17.00 h
Postavme model spolu!
Hosť: Ing. Ladislav Jakubčo, autor profesionálnych papierových modelov a vystrihovačiek k výstave.

16. 12. 2010 o 17.00 h
Čo prezradia naše oči?
Hosť: MUDr. Fedor Jagla, CSc., lekár, fyziológ z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.

14. 1. 2011 o 17.30 h
Vesmír okolo nás
Hosť: RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR, známy český astronóm a popularizátor vedy

17. 2. 2011 o 17.00 h
DNA vypovedá…
Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, zakladateľ humánnej genetiky a súdny znalec z odboru genetika, odvetvia analýza DNA

24. 3. 2011 o 17.00 h
Tajomstvo nádorovej bunky
Hosť: Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV a Molekulárno-medicínskeho centra SAV

28. 4. 2011 o 17.00 h
Slávni vedci a Bratislava
Známe osobnosti svetovej vedy, ktoré v minulosti poctili Bratislavu svojou návštevou.
Hosť: Ing Zuzana Klimková z Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

19. 5. 2011 o 17.00 h
Dejiny vedy a techniky na Slovenku, ich výskum a prezentácia
Hosť: RNDr. Ondrej Pöss, CSc. riaditeľ SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov, autor výstavy

via snm.sk