Slovenské národné múzeum otvára novú stálu prírodovednú expozíciu


Priestory Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa po päťdesiatich rokoch zmenia. Od 15. decembra 2010 bude sprístupnená nová stála expozícia približujúca živú prírodu Slovenska Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska.

Pred niekoľkými mesiacmi uzatvorilo SNM-Prírodovedné múzeum svoje dve stále expozície Fauna Slovenska a Variácie sveta rastlín, vďaka ktorým od roku 1960 obdivovalo významných zástupcov slovenskej živej prírody niekoľko generácií návštevníkov. V týchto dňoch sa sprístupňuje nová expozícia, ktorá ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska.

Pôvodné diorámy s dominantnými predstaviteľmi našej fauny boli doplnené a využité v zmysle filozofie súčasnej expozície aj na vernú prezentáciu biotopov. K desiatim pôvodným diorámam pribudli dve nové, ktoré spolu s priestorovými inštaláciami piatich vitrín umožnia návštevníkovi spoznať rozmanitosť vegetačných typov Slovenska – od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov – a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Návštevníka čaká pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.

Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2. Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých organizmov, aby bol vzápätí ohromený veľkosťou obrovskej ryby – vyše šesťmetrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme.

Príbeh diverzity fauny Slovenska sa naplno rozvíja v 30 vitrínach, kde sú zástupcovia živočíšnych druhov prezentovaní v rámci jednotlivých systematických skupín (mäkkýše, kôrovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce). Ich prezentácia je doplnená o kostrový materiál, hniezda a vajíčka vtákov či stopy cicavcov.

Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach. Vedecká ilustrácia akad. maliara J. Krejču je použitá aj na doplnenie vitrín, prezentujúcich živočíchy.

Záver expozície patrí prezentácii skvostov slovenskej prírody – národných parkov a hlavných myšlienok ochranárskych snažení. Snahou a jedným z cieľov autorov bolo poukázať na krehkosť a zraniteľnosť prírody a význam aktivít, zameraných na jej ochranu. Zrkadlo, umiestnené v závere expozície, má upozorniť, že človek je len jedným z článkov geniálneho sveta prírody. To, či tým najvyšším, nech si rozhodne každý sám za seba.

Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska svojím výtvarným riešením a filozofiou nadväzuje na tému expozície Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 2006. SNM-Prírodovednému múzeu sa sprístupnením oživených expozícií podarilo naplniť významnú úlohu, vyplývajúcu z plnenia Akčného plánu implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku, a to práve v roku 2010, ktorý bol vyhlásený UNESCO-m za Medzinárodný rok biodiverzity.

Niekoľko naj z výstavy:
Najmenší organizmus: blcha mačacia – 2 mm
Najväčší živočích: vyza veľká, model 6,4 m a hmotnosť okolo 1000 kg
Najviac ohrozené rastliny a živočíchy prezentované na výstave: ryba – blatniak, plazy korytnačka močiarna, vtaky – orly, drop, krakľa, a iné, hmyz – sága stepná, fuzáč Schaeferov, jasoň červenooký, cicavce – kamzík vrchovský tatranský, zubor európsky
Najťažšie zviera: zubor európsky, hmotnosť okolo 900 kg
Najstarší zbierkový predmet: niektoré zoologické preparáty majú vyše 100 rokov; projekciou prezentovaný Cypriánov herbár má okolo 240 rokov
Živočíchy na Slovensku už vyhynuté, resp. dnes už len zbierkové predmety: vyza veľká, 3 druhy jeseterov, losos atlantický

via snm.sk