Slovenské národné múzeum má svoju internetovú televíziu


Slovenské národné múzeum spúšťa svoju internetovú televíziu. Reportáže, rozhovory a upútavky divákom priblížia dianie v múzeách SNM, odhalia zákulisie ich práce, prinesú záznamy z podujatí a poskytnú pohľad do expozícií a výstav.

SNM TV nájdete na novej web stránke http://www.snm.sk pod ikonou „televízie“. Stačí kliknúť a vybrať si video z konkrétnej kategórie. Za obdobie, kedy bola SNM TV spustená v skúšobnej dobe (od júla 2009) SNM zaznamenalo vyše 11 500 prehratí aktuálnych videí. Do dnešného dňa bolo pre SNM TV vytvorených takmer 50 videí. „Činnosť múzeí SNM je veľmi rozsiahla. Aj preto sme sa rozhodli návštevníkom priblížiť našu prácu audio-vizuálnou formou. Prostredníctvom kamery a komentárov pracovníkov SNM divák uvidí, čo sa u nás deje ešte pred tým, než k nám sám zavíta. Nebudú chýbať ani reportáže s pálčivými témami spojenými s prácou a poslaním osemnástich múzeí SNM. V prvom rade však chceme sprostredkovať naše úspechy a všetko to, čo môže priniesť poznanie, vzdelanie a radosť našim návštevníkom“, priblížila zámery TV SNM Jana Chrappová, autorka reportáží.

V súčasnosti má divák na výber z týchto relácií:
Múzeá – postupne sa predstavia všetky múzeá SNM.
Expozície a výstavy; Podujatia – ročne pripravia múzeá SNM niekoľko stoviek výstav a podujatí, niektoré z nich divákom približujú samotní kurátori
Predstavujeme vám – o rôznych oblasti múzejníckej práce
Deti – bez nich by v múzeu bolo málo smiechu, presvedčia o tom reportáže, v ktorých sú práve deti hlavnými aktérmi.

Relácie bude redakcia postupne dopĺňať, vytvárať nové, aby mala SNM TV čo najširší záber.

Svoje podnety a námety môžu posielať aj priaznivci, diváci, návštevníci SNM…
Stanú sa tak spolutvorcami relácií. Stačí poslať vlastné video na SNM TV z návštevy niektorého z múzeí SNM, nafilmované napríklad na mobil a poslať ho na webtv@snm.sk. Video bude uverejnené na SNM TV a najlepšie z nich aj odmenené zaujímavými cenami.

Čo nájdete na SNM TV práve teraz?
Okrem niekoľko desiatok videí z výstav a podujatí, ktoré možno nájsť v Archíve 2009 a 2010, sú to najaktuálnejšie videá ako napríklad:

Výstava ARS LITURGICA-Zlatníctvo v službách liturgie
príchod, prípravy, otvorenie…
Video vás prevedie nie len samotnou unikátnou výstavou, ale aj jej prípravami, otvorením a prvým návštevným dňom počas Noci múzeí a galérií. Výstava návštevníkom predstavuje reprezentatívny výber liturgického umenia liturgických predmetov a umeleckého remesla, výlučne z drahých kovov, ktoré používali cirkvi na území Slovensku v časovom horizonte od 15. storočia po súčasnosť. Autorom minidokumentu je Juraj Kilián.

Návrat k stratenej kráse – Čo dokážu šikovné ruky reštaurátora?
Prostredníctvom videa máte možnosť nahliadnuť do jednej z najdôležitejších oblastí práce múzea, ktorou je ochrana zbierkových predmetov. Na vlastné oči sa presvedčíte, čo dokázali šikovné ruky reštaurátora. Uvidíte, ako vyzerá depozitár, v akom stave kedysi prišli do múzea obrazy zo skonfiškovaných kaštieľov, alebo sa dozviete, čo urobí s predmetom dotyk rúk stoviek návštevníkov.

Predstavujeme vám… Knižnicu SNM
Ako môžeme využívať služby Knižnica Slovenského národného múzea? Čo všetko tam nájdeme a aký má fond? Na to nám v reportáži odpovedá jej vedúca. Nahliadneme aj do depozitu knižnice. Za veľkými dverami sa nachádzajú netušené priestory… Nie sú bežne prístupné verejnosti. Vďaka našej kamere sa tam môžete pozrieť.

Na SNM TV sa aj dozviete, prečo tak archeológov fascinuje staré slovanské hradisko Bojná. O tom, že Turci neboli len bojovníci, ale milovníci umenia porozpráva kurátor výstavy Turci na Slovensku.
A je toho ešte viac. Stačí si kliknúť na/zapnúť SNM TV.

Na čo sa môžete ešte tešiť?
> SNM to je osemnásť múzeí po celom Slovensku – postupne pripraví SNM TV reportáže o každom našom múzeu
> Ľudia v SNM – kurátori, odborní pracovníci, marketing, múzejná pedagogika, výstavní technici…a ďalších vyše štyristo pracovníkov pre vás ochraňuje a zachováva kultúrne dedičstvo Slovenska.
> Čo to je? – krátke šoty, ktoré vám prezradia význam niektorých slov (depozit, exponát, ochrana zbierok, muzeológia….)
> Klub priateľov SNM – Ako sa stať členom? Kto sú naši členovia…?
> Čo som sa dnes dozvedel/a v múzeu – krátke rozhovory, postrehy detí
> Páči/nepáči – komentáre návštevníkov….

Zámerom Slovenského národného múzea je, aby bolo SNM TV nielen zdrojom informácií, ale aj inšpiráciou k osobnej návšteve. SNM TV sa teší na každého diváka.

via snm.sk