Slovenské národné múzeum láka na jeseň na Tahiti


Do Slovenského národného múzea na Vajanského nábr. 2 v Bratislave zavíta exotika. Od 16. októbra 2010 tu bude sprístupnená výstava Tahiti (Milan Štefánik) prezentujúca predmety, ktoré priniesol Milan Rastislav Štefánik zo svojho pobytu na najväčšom ostrove Francúzskej Polynézie. Okrem vecí každodennej potreby a rôznych vzácnych artefaktov si doniesol aj niekoľko drevorytín a drevorezieb Paula Gauguina. Ich odtlačky sú súčasťou výstavy, ktorá je venovaná 130. výročiu narodenia M. R. Štefánika a 100. výročiu pobytu na ostrove Tahiti. Výstavu Tahiti (Milan Štefánik) pripravili Slovenské národné múzeum-Múzeum Slovenských národných rád, Myjava a Slovenský národný archív, Bratislava. Potrvá do mája 2011.

Výstava Tahiti (Milan Štefánik) prezentuje pôsobenie jednej z najvýznamnejších osobností novodobej slovenskej histórie na exotickom ostrove vo Francúzskej Polynézii. Dôvodom jeho Štefánikovho bolo pozorovanie prechodu Halleyovej kométy pred slnečným diskom a vybudovanie observatória. V prostredí krásnej prírody našiel Štefánik nielen priestor pre svoju obľúbenú vedu – astronómiu, ale zažil tu podľa vlastných slov aj jedno z najkrajších období svojho života. Od domácich obyvateľov dostal množstvo predmetov, ktoré si previezol do svojho parížskeho bytu. Ten jeho priatelia nazývali „malým múzeom“. Štefánikovu pozostalosť previezli po jeho smrti najskôr do Prahy (1920) a v roku 1940 sa dostala do Slovenského národného múzea v Martine.

V Slovenskom národnom múzeu je Štefánikova kolekcia 270 predmetov nevyčísliteľnej umeleckej a historickej hodnoty vystavená po prvý krát v dejinách múzejníctva. Výstava tak predstavuje osobnosť Milana Rastislava Štefánika opäť v inom svetle – nielen ako vedca, astronóma, vojaka a politika, ale aj ako zanieteného cestovateľa a zberateľa. Medzi vzácne exponáty Štefánikovej zbierky patria tapy – tkaniny z rastlinných vlákien s neopakovateľným ornamentálnym vzorom, ktoré v tých časoch nemalo vo svojich zbierkach žiadne z európskych múzeí. Misy, drevené nádoby, šperky, plastiky, kamenné sošky, súčasti odevov alebo lovecké náradia ako šípy či oštepy približujú život a zvyky Tahiťanov.

Okrem predmetov každodennej potreby a artefaktov, ktoré dokumentujú tvorivosť Polynézanov, si Štefánik priniesol aj niekoľko drevených štočiek slávneho francúzskeho maliara Paula Gauguina, ktorý sa nechal očariť ostrovom niekoľko rokov pred M. R. Štefánikom. Štočky zostali v Národnej galérii v Prahe, ale ich odtlačky sú vo vlastníctve Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Šarišskej galérie v Prešove a v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Kolekciu vystavených exponátov dopĺňajú písomné dokumenty a fotografie. Vďaka sprístupneniu trezorov Slovenského národného archívu majú návštevníci prvýkrát možnosť vidieť originály autentických materiálov archívnej povahy z pozostalosti M. R. Štefánika. Medzi zaujímavosti patrí jeho korešpondencia, výsledky vedeckých bádaní, rukopisné poznámky o živote domácich obyvateľov doplnené kresbami a cestovný pas. Štefánik bol vášnivým fotografom, vynálezcom nikdy nepatentovaného návrhu farebnej fotografie, ale aj vďačný objekt fotografického aparátu. Návštevníci spoznajú spoluzakladateľa československého štátu na menej oficiálnych a strojených fotografiách, ktoré Štefánika zachytávajú na vozíku ťahanom koníkom, medzi domorodcami, pred provizórnym príbytkom či pri observatóriu.

Výstava je doplnená o interaktívne kiosky, v ktorých si návštevník môže prelistovať Štefánikov denník a preskúmať interiér Štefánikovho parížskeho bytu podľa jednotlivých predmetov. Malá časť jeho obydlia je prezentovaná aj prostredníctvom zachovaných osobných predmetov, akými sú kufor, klobúk a ďalšie časti Štefánikových odevov. Súčasťou výstavy je aj prezentácia všetkých jeho ciest.

K výstave ponúkajú organizátori aj lektorské výklady, ktoré sa uskutočnia od októbra do decembra 2010 každú stredu medzi 9.00 a 15.00 h. Lektoráty je nutné objednať si min. 5 dní vopred na telefónnych číslach +421 34 245 2111, +421 34 245 1101 alebo na e-mailovej adrese kosariska@snm.sk.

Výstava Tahiti (Milan Štefánik) je venovaná 130. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika a 100. výročiu jeho pobytu na Tahiti. Potrvá do konca mája 2011. Koná sa s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

via snm.sk