Slovenská národná galéria má voľný vstup počas celého roku 2014


Zrejme najväčšou udalosťou je správa, že Slovenská národná galéria ako prvé múzeum umenia na Slovensku pre tento rok zavádza voľný vstup do svojich expozícií a na výstavy v Bratislave a v Pezinku. Táto novinka je súčasťou stratégie SNG, ktorá ako verejnoprávna inštitúcia chce prinášať čo najviac dostupných služieb, z tohto dôvodu sme zrušili i poplatok do Knižnice SNG , na bádanie v Archíve výtvarného umenia a snažíme sa nastaviť poistné poplatky tak, aby sme prispeli k väčšej mobilite zbierok.

Voľným vstupom sme sa snažili nadviazať na verejnosťou veľmi dobre prijímané voľné nedele, počas ktorých sme zaznamenali nečakane zvýšenú návštevnosť. Preto by sme chceli umožniť všetkým záujemcom neobmedzený a opakovaný prístup k umeniu a možnosť stráviť v galérii ľubovoľne dlhý čas. K tomuto veľkorysému kroku smerom k verejnosti sme mohli pristúpiť vďaka novému partnerovi – J&T Banke.

Inšpiráciou nám boli nielen voľné nedele, ale aj zahraničné príklady. Priekopníkom voľného vstupného sú anglické štátne inštitúcie, kde bol „voľný vstup“ prijatý ako politický záväzok. Od jeho zavedenia sa návštevnosť múzeí a galérií viac než zdvojnásobila a určite prispela aj ku kultivácií spoločnosti a rozvoju kreatívneho priemyslu. Aj mnohé americké múzeá a galérie, ktoré ponúkajú prehliadky stálych expozícií svojich zbierok, majú zavedené dobrovoľné vstupné. Čerstvou inšpiráciou bol aj počin partnerskej Moravskej galérie v Brne, kde od 1. decembra 2013 zrušili vstupné do stálych expozícií. „Od zrušení vstupného očekáváme razantní nárůst návštěvnosti, ale také chceme, aby v Brně bylo umění dostupnější pro všechny,“ uviedol riaditeľ galérie Jan Press.

„Partnerstvo so Slovenskou národnou galériou vnímame ako spoluprácu dvoch úspešných značiek, ktoré sa chcú podeliť o krásu z umenia. Sme presvedčení, že umenie patrí všetkým, a preto bude mať každý návštevník na výstavy SNG počas roka 2014 vstup zdarma. Naším cieľom je sprístupniť kvalitné umenie čo najširšiemu publiku, nie iba vybranej skupine ľudí, čo potvrdzuje aj aktuálna výstava Videoportrétov Roberta Wilsona či fotografií Davida La Chapella, ktorú sme uviedli pred dvoma rokmi,“ uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.
 
„Ako banka máme k umeniu veľmi blízko a považujeme ho za súčasť našej „DNA“. Umenie nevnímame len ako alternatívnu investíciu,  ale aktívne  podporujeme mladých talentových umelcov a na Slovensko prinášame svetové umelecké mená, ktoré u nás verejnosť doposiaľ nemala príležitosť vidieť. Verím, že sa nám podarí uviesť mnoho zaujímavých projektov, ktoré zvýšia kultúrne povedomie. SNG želám rekordnú návštevnosť,“ uzatvára Andrej Zaťko.