Slávnosť hliny v Modre II. ročník keramických slávností venovaných keramickej figurálnej plastike


Prvý septembrový víkend vzdajú obyvatelia Modry hold hline, keramike a hrnčiarskej tradícii. V dňoch 3. a 4. septembra 2010 sa pod názvom Slávnosť hliny uskutoční v Modre druhý ročník keramických slávností. Podujatie spoluorganizuje aj Slovenské národné múzeum- Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.

Oslavy v Modre sa začnú v piatok 3. septembra 2010 otvorením odborného seminára na tému Keramická figurálna plastika v priestoroch Hotela Majolika pod patronátom SNM-Múzea Ľudovíta Štúra. V priestoroch múzea v Galérii Ignáca Bizmayera bude podujatie pokračovať stretnutím s majstrom Bizmayerom, vrcholným predstaviteľom slovenskej keramickej plastiky. Počas dvojdňových osláv SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra sprístupní výstavy Výber zo súčasnej keramickej plastiky v historickej budove Hornej brány a Starí majstri – figuralisti v priestoroch na Štúrovej ulici 84 v Modre. Treťou výstavou, ktorá bude počas víkendu slávnostne otvorená, bude prezentácia prác keramikárky Dany Jakubcovej v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.

V sobotu oslavy pokračujú hrnčiarskym jarmokom s množstvom hudobných vystúpení. Vyvrcholia vo večerných hodinách štylizovaným hrnčiarskym sprievodom „labovka“ vo večerných hodinách a hrnčiarskym bálom priamo na historickej ulici Modry. Počas podujatia sú pripravené aj tvorivé keramické dielne.

Podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra 2010 je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je jediným personálnym múzeom na Slovensku, zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti a diela významného predstaviteľa slovenských dejín. Vzniklo v roku 1965 v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. Od svojich začiatkov sa múzeum zameriavalo na budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra a neskôr aj k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Časom sa podarilo zozbierať 18 000-ový knižničný fond, zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi a archív, ktorý ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek. Múzeum je od roku 2006 je súčasťou Slovenského národného múzea.

Múzeum Ľudovíta Štúra v súčasnosti ponúka návštevníkom tri stále expozície: Ľudovít Štúr – od štúdia k činom, Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra a Galériu Ignáca Bizmayera. V svojich priestoroch v Hornej bráne prezentuje múzeum v prvej polovici roka diela starých modranských keramických majstrov v expozícii s názvom Živé remeslo hrnčiarske, od septembra do konca roka potom dočasné výstavy s keramickou tematikou, ktorá vzíde z festivalu Slávnosť hliny.

PROGRAM podujatia SLÁVNOSŤ HLINY

Piatok – 3. september 2010
9,00-13,00 – Odborný seminár na tému „Keramická figurálna plastika“, Hotel Majolika, Súkennícka ul. č. 41
15,00 – Stretnutie v Galérii nár. um. Ignáca Bizmayera, Námestie Slobody č. 3
16,00 – Otvorenie výstavy „Z dielne Dany Jakubcovej“, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ul. č. 20
17,00 – Otvorenie výstavy „Výber zo súčasnej keramickej plastiky“, Horná brána, Štúrova ul. č. 121
18,00 – Otvorenie výstavy „Starí majstri – figuralisti“, Výstavné priestory SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra, Štúrova ul. č. 84

Sobota – 4. september 2010
Hlavný program na Súkenníckej ulici v Modre
10,00 Otvorenie hrnčiarskeho jarmoku
10,30 Detský folklórny súbor Magdalénka
12,00 Šenkvická muzika
13,30 Nestarnúce šlágre v podaní Dua Tarkay
15,00 ĽUSK KRAĽOVAN
16,30 Bábkové divadlo
18,00 Ľudová hudba BANDA
19,30 Hrnčiarska „labovka“ – ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky sprievod, ktorý začína na Súkenníckej ulici a končí pri soche sv. Floriána
20,30 Hrnčiarsky bál (škola ľudového tanca „Hafirovica“, do tanca hrá Ľudová hudba Michala Nogu)

Súčasťou sobotňajšieho programu budú tvorivé keramické dielne, ukážky keramického remesla, súťaže a iné zábavné aktivity.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Historický fond Slovenskej ľudovej majoliky, výstavné priestory SĽM Modra, Dolná ul. č. 138, otvorené: 3. a 4. septembra o 9,00 – 15,00 hod.
Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera, Námestie Slobody č. 3, otvorené: 3. a 4. septembra o 9,00 – 16,00 hod.
„Z dielne Dany Jakubcovej“, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ul. č. 20, otvorené: 4. septembra o 13,00 – 15,00 hod.
„Výber zo súčasnej keramickej plastiky“, Horná brána, Štúrova ul. č. 121, otvorené: . 4 septembra o 9,00 – 16,00 hod.
„Starí majstri – figuralisti“, Výstavné priestory SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra, Štúrova ul. č. 84, otvorené: 4. septembra o 9,00 – 17,00 hod.
Múzeum keramiky – Hotel Majolika, Súkennícka ul. č. 41, otvorené: 3. a 4. septembra o 9,00 – 20,00 hod.

Slovenská ľudová majolika – možnosť navštíviť výrobné dielne podniku, SĽM Modra, Dolná ul. č. 138, otvorené: 3. a 4. septembra o 9,00 – 15,00 hod.

via snm.sk