Sezónu v ŠD Košice uzavrie tragifraška Ivona, princezná burgundská


Poslednou premiérou sezóny 2009/2010 bude v košickom Štátnom divadle uvedenie hry poľského dramatika Witolda Gombrowicza Ivona, princezná burgundská. Tento titul patrí medzi najvýznamnejšie diela poľskej i svetovej divadelnej literatúry 20. storočia.

Gombrowicz bol vyštudovaným právnikom. Literatúre sa začal naplno venovať už ako koncipient pri varšavskom súde a prvým väčším úspechom, predovšetkým v literárnych kruhoch, bol jeho román Ferdydurke z roku 1937. Ale nepriniesol mu finančný úspech a tak začína pre dvoje poľských novín pod pseudonymom Zdislaw Niewieski uverejňovať detektívny román na pokračovanie Posadnutí. V roku 1939 odchádza pôvodne na pár týždňov do Argentíny. Jeho reportážna cesta končí napokon až v roku 1963. V Južnej Amerike prečkal druhú svetovú vojnu aj nástup komunizmu v rodnom Poľsku. Práve v Argentíne vznikla väčšina jeho románov. Do Európy sa vracia až v šesťdesiatych rokoch po uvoľnení politických pomerov v Poľsku. Až do svojej smrti v roku 1969 žije v exile mimo svojej vlasti.

Jeho dráma Ivona vyšla v Poľsku prvýkrát v časopiseckej podobe v roku 1938 a pri premiére prepadla. Úspešnejšia bola až v 60 – tych rokoch, kedy sa hrala vo Francúzsku v Gombrowiczom pozmenenej verzii. ,,Košické predstavenie bude piatym uvedením tohto diela na Slovensku. Gombrowicz je považovaný za jedného z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia, ale aj jeho prínos pre dramatické umenie, hoci napísal len tri hry, bol veľký. Už v Ivone sa pohráva s existencionalizmom a absurdnou drámou, čím predbehol vývoj o niekoľko rokov. Tieto smery sa totiž naplno rozvinuli až v druhej polovici minulého storočia,“ povedal dramaturg košickej činohry Martin Gazdík.

Hra opisuje príbeh chudobnej Ivony, ktorá prichádza do dekadentnej kráľovskej rodiny ako vyvolená mladého princa. Gombrowicz na pôdoryse rozprávkového príbehu popolušky ukazuje stret dvoch úplne odlišných hodnotových a ideových svetov. Pokiaľ je tento stret vnútorne prázdny, bez lásky, zákonite sa končí tragicky. ,,Ivona počas celého predstavenia povie len sedem viet, ale jej prítomnosť na dvore znamená priam revolúciu vo vnímaní konvencií. A práve konvencie v našom živote sú základným prvkom tvorby Gombrowicza,“ dopĺňa Gazdík.

Autor v príbehu Ivony vytvára sugestívne podobenstvo nášho sveta, kde sa cynizmus mocných zrkadlí v bezmocnosti slabých. Využíva pritom svojráznu satiru a v divadelnej terminológii sa označuje ako tragifraška. Pre režiséra predstavenia Józseja Czajlika je Gombrowicz výnimočný autor. ,,Režíroval som v Budapešti jeho hru Operetka, v košickej Thálii som hral v Ivone princa, takže pre mňa je tento autor veľmi blízky,“ hovorí Czajlik.

Samotné predstavenie je podľa Michala Soltésza, predstaviteľa postavy princa Filipa, výnimočné aj pre hercov. ,,Hráme v čistom priestore s minimom kulís. A to kladie veľké nároky na to, aby človek naozaj hral, vytváral akcie a atmosféru,“ dodal Soltész. Mlčiacu Ivonu stvárňuje v Košiciach Henrieta Kecerová, kráľovnú Margarétu Adriana Ballová. ,,Ako matka som rada, že sa konečne môžem aj na javisku ukázať v úlohe matky,“ hovorí. V predstavení hosťuje ako kráľ Ignác herec Péter Dudás, pre ktorého je to návrat k postave, ktorú stvárnil pre nejakým časom v Thálii. „Som rád, že opäť môžem hosťovať v košickej činohre, kde ako sa mi zdá, sa veci hýbu smerom dopredu a kde som sa stretol s vynikajúcimi hereckými partnermi,“ povedal Dudás na predpremiérovej tlačovej besede.

Scénu a kostýmy pre košické naštudovanie navrhla Erika Gadusová, hudbu napísal Róbert Lakatos a priamo na javisku ju bude počas predstavenia prezentovať dvorná kapela v zložení Ľuboslav Torma, Martin Jeriga a Adolf Plachetka. Okrem už spomínaných hercov sa v ďalších úlohách predstavia Jozef Úradník, Alena Ďuránová, Peter Cibula, Peter Čižmár či Tomáš Diro. Premiéra bude 4. júna 2010 v Historickej budove ŠD Košice.

via sdke.sk