Šengenský poludník uzavrie koncert zboru a orchestra z Rumunska


Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov písal v tomto roku svoju ôsmu kapitolu. Viaceré okolnosti spôsobili, že bol iný ako v minulosti. A tak aj Záverečný koncert veľkého medzinárodného orchestra “Šengenský poludník” v piatok 8. júla ešte neznamenal úplný koniec festivalu. Bodku za festivalom dajú v utorok 12. júla o 20:00 v Kostole Premonštrátov v Košiciach hudobníci z orchestra a zboru „Altissimo“ z rumunskej Bukurešti.
Každý z doterajších koncertov festivalu potvrdil, že hudba hladí dušu každého človeka. Nezáleží na tom, akým spôsobom je podaná – či čistým ľudským hlasom, alebo veľkým symfonickým orchestrom. Platilo to aj na Záverečnom koncerte v piatok 8. júla, na ktorom veľký medzinárodný orchester „Šengenský poludník“ a sólisti po dlhých rokoch uviedli v Košiciach Vivaldiho Štyri ročné obdobia v úplnom znení. „V posledných rokoch Šengenský poludník prinášal v závere veľké vokálno – inštrumentálne diela svetovej klasiky. Aj v tomto bol ôsmy festival iný, ale zároveň výnimočný,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič. „Hoci záver nie je úplným koncom, patrí sa poďakovať divákom, ktorí nám zachovali priazeň, ale aj tým, ktorí nám pomohli opäť pripraviť dni plné hudby. Predovšetkým spoločnosti Ness, ktorá je partnerom orchestra Musica Iuvenalis, firme Stavmart Invest, samozrejme aj Košickému samosprávnemu kraju a Mestu Košice a ďalším. Práve diváci a naši podporovatelia sú tým najlepším palivom, ktoré nám dodáva energiu,“ vraví riaditeľ festivalu.

Hoci bol festival v tomto roku trochu iný, stále si zachoval svoje hlavné poslanie – spájať mladých hudobníkov a búrať nezmyselné hranice. „Opäť sme prežili nádherné dni plné hudby, cestovania, výborných koncertov, ale aj nových priateľstiev a zaujímavých chvíľ,” hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič. Tak ako každý rok, aj v tomto roku priniesol festival viaceré prekvapujúce momenty. Tí, ktorí navštívili niektorý z koncertov mužského Zboru sväto – pokrovského chrámu z ukrajinského Užhorodu, určite netušili, že teleso, zložené zo spevákov dvoch profesionálnych zborov, nemá žiadne koncertné skúsenosti. „Bol to náš prvý koncert. Síce spievame pravidelne na nedeľných liturgiách v chráme, ale takto pred publikom sme stáli prvý raz,“ priznal sa po koncerte v košickej mestskej časti Poľov dirigent Ondrás Tazinger.

Šengenský poludník získal v tomto roku aj ďalší nový rozmer. Koncert Študentského symfonického orchestra mesta Brzeg z Poľska mal v stredu 6. júla niekoľko prvenstiev. Bol prvým koncertom mladých poľských hudobníkov, festival prvý raz zavítal do priestorov ďalšieho známeho košického chrámu, Kostola Nanebovzatia Panny Márie na Dominikánskom námestí a prvýkrát mal festivalový koncert prívlastok charitatívny. Organizátori festivalu ho venovali neziskovej organizácii Homo homini. „Homo homini, v preklade Ľudia ľuďom, je organizácia, ktorá nadväzuje na tradície rytierov Maltézskeho rádu. Staráme sa o tých, ktorí to najviac potrebujú, starých, chorých, osamelých a bezvládnych. Určite mnohí Košičania zaregistrovali pohyb áut s našim logom po meste. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v spolupráci s organizátorom festivalu usporiadať tento koncert,“ povedala manažérka Homo homini Mária Gamcová. Ako pred koncertom dodal riaditeľ festivalu Igor Dohovič, pomoc núdznym by mala byť samozrejmosťou v živote každého človeka. „Ešte pred koncertom sme spomenuli jeho charitatívny rozmer našim hosťom z Užhorodu, ktorí už odchádzali domov a napokon medzi sebou vyzbierali celkom peknú sumu,“ prezradil I. Dohovič. Dobrá vec sa napokon podarila. Mladí hudobníci z Poľska pripravili skvelý hudobný zážitok s filmovou i klasickou hudbou a otvorili aj srdcia divákov, ktorí napokon prispeli na činnosť Homo homini sumou 222 eur. „Všetkým za to patrí jedno naše veľké ďakujem,“ dodal I. Dohovič.
Dvojtýždňovú nádielku nádhernej hudby v podaní mladých hudobníkov zo šiestich krajín a zároveň definitívnu bodku za tohtoročným Šengenským poludníkom dá v utorok o 20:00 v košickom Kostole Premonštrátov hosť, ktorý opäť rozšíri počet účastníckych krajín festivalu. Z rumunského hlavného mesta Bukurešť zavíta do Košíc orchester a zbor “Altissimo”. Vznikol v roku 2002 ako violové zoskupenie študentov manželov Camelie a Bogdana Vodă. Postupne sa obohatil o ďalšie sláčikové nástroje a vokálnu zložku. Výsledkom je jeho dnešná podoba sláčikového orchestra s malým speváckym zborom a sólistami, ktorý má v svojom repertoári hudbu od baroka až po súčasnosť. Súbor sa od roku 2003 pravidelne zúčastňuje festivalov Federácie Eurochestries vo Francúzsku a Španielsku a má za sebou množstvo koncertov aj doma v Rumunsku.