Rozhlasové dni TIK


Na mesiace február a marec ohlasuje COL-ME „Rozhlasové dni TIK“, sériu workshopov s
audiovizuálnymi tvorcami zo Slovenska, Č iech, Maďarska a Poľska. Začíname technológiami –
počas štyroch dní (od 7. do 10. februára) bude v priestoroch bratislavského hacklabu Progressbar
vznikať infraštruktúra v podobe zariadení a nástrojov na tvorbu, vysielanie a archiváciu rádia. Pre
širšiu verejnosť je určený štvrtok 10. február, kedy budú od 18:30 v Progressbare prebiehať
prezentácie výsledkov workshopu a samotných partnerských organizácií.

Každý z pozvaných tvorcov prichádza na workshop s rôznymi predstavami o podobe rádia, ktoré
spája záujem o experiment: transformácia dát z prostredia, ekologické prístupy, alebo nové určenie
času a jeho meranie (workshopy sú súčasťou európskeho projektu Time inventors kabinet, ktorý
tieto prístupy zastrešuje).

Z blízkej Budapešti sú to tvorcovia z laboratória pre nové médiá Kitchen, z hornosliezskeho mesta
Bytom prídu zástupcovnia centra pre súčasné umenie Kronika, z Prahy č lenovia neziskového
združenia Yo-yo, aktívnymi účastníkmi a zároveň hostiteľmi budú ľudia z COL-ME.

Špeciálnymi hosťami a lektormi budú Ushi Reiter z rakúskej iniciatívy servus.at (Linz) a Kruno Jošt
z chorvátskeho združenia UKE. Ushi bude viesť účastníkov pri spájkovaní mikro-vysielačov a
Kruno bude vysvetľovať základy vysielania rádia a možnosti jeho umeleckého využitia.

Druhý workshop sa bude konať 14. až 18. marca, bude zameraný na vytváranie obsahu a jeho
výsledkom bude TIK relácia vysielaná na sieti radia.fm. Hosťami budú Verena Kuni z Univerzity
Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte, Nina Czegledy z Budapešti a Chris Hessle z Viedne.
Projekt Dni rádia TIK je financovaný zo zdrojov Visegrad Fund.

http://www.col-me.info/
http://www.progressbar.sk/
http://www.kitchenbudapest.hu/en/about
http://www.kronika.org.pl/about-kronika
http://www.yo-yo-yo.org/about.html
http://core.servus.at/
http://www.uke.hr/

via col-me.info