Rok Eucharistie


Trvanie výstavy: 7. október 2005 – január 2006

Kurátor výstavy: Dušan Buran
Spolupráca: Zuzana Ludiková, Irena Kucharová, Agnieszka Gąsior
Technická realizácia: Výstavné oddelenie SNG, Viliam Rakovický a Cyril Pavešic
Reštaurátorské ošetrenie diel: Reštaurátorské ateliéry SNG, Bedrich Hoffstädter, Jana Krajčovičová

V piatok 7. októbra 2005 bola v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku sprístupnená výstava Rok Eucharistie, ktorá prezentuje výber výtvarných diel s biblickou a liturgickou tematikou.
Vďakyvzdanie, po grécky eucharistia, patrí v náboženskom prostredí medzi centrálne pojmy kresťanskej liturgie. Sviatok eucharistie bol síce ustanovený už v 13. storočí pápežom Urbanom IV., no podrobné predpisy boli zavedené až Tridentským koncilom v polovici 16. storočia. V dielach rôznych výtvarných druhov z dielní mnohých umelcov sa prejavovali témami ako Bolestný Kristus, Omša sv. Gregora, Pelikán alebo Mystický lis. Okrem rámcovo súvisiacich biblických tém (Posledná večera, Ukrižovanie, Oplakávanie a pod.) sa eucharisticky vysvetľujú aj liturgické výjavy ako Pozdvihovanie hostie alebo Sviatosť sv. prijímania. Ďalšou kategóriou sú znázornenia eucharistických zázrakov, kde bola ústrednou témou krvácajúca hostia.
Kabinetovou výstavou, ktorú Slovenská národná galéria pripravila z vlastných fondov pri príležitosti Roka Eucharistie, sleduje kurátor Dušan Buran a ďalší spolupracovníci niekoľko tém starého umenia, ktoré priamo alebo sprostredkovane súvisia s kultom eucharistie. Väčšinu exponátov tvoria grafiky 16. – 18. storočia, prezentované sú však aj skulptúry, olejomaľby, kalichy, cibórium a jedna baroková monštrancia.

via sng.sk