Rodný dom M. R. Štefánika opäť otvorený


SNM-Múzeum SNR v Myjave opätovne sprístupní verejnosti expozíciu Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa nachádza v jeho rodnom dome v Košariskách. Stane sa tak 21. júla pri príležitosti 134. výročia narodenia M. R. Štefánika.

Do zrekonštruovaných priestorov rodného domu M. R. Štefánika sa vracia expozícia , ktorá predstaví Milana Rastislava Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať, ako obdivovateľa krás i nebeskej oblohy, znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca, cestovateľa, vojaka, politika, diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vystavených predmetov sa návštevník prenesie do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal dlhú stopu.
Pestrosť a rôznorodosť jeho osobných predmetov svedčí o jeho rozmanitých záľubách
a životných túžbach, predstavujú ho ako milovníka krásnych vecí a zberateľa cudzokrajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Návštevník bude mať možnosť opäť vidieť Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku či predmety
z miesta havárie lietadla.

SNM – Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách bolo z dôvodu rekonštrukčných prác na objekte zatvorené od 22. apríla 2014, časť exponátov bola dočasne vystavená v priestoroch evanjelického kostola. Z dôvodu inštalácie expozície bude evanjelický kostol od 16. do 20. júla uzatvorený.