Rezonujúce ľudskoprávne témy na PechaKucha Night Bratislava


48. vydanie PechaKucha Night Bratislava v spolupráci s Amnesty International Slovensko bude venované ľudským právam na Slovensku, ale aj vo svete. Upriamime sa na dôležité ľudskoprávne témy, ktoré vo verejnej diskusii síce rezonujú, no v rovine konkrétnych riešení sú politicky dlhodobo ignorované či zneužívané. Pôjde o ľudské práva LGBT+ ľudí, sexuálne a reprodukčné práva žien, ako aj ľudské práva Rómov a Rómok či témy utečenectva, migrácie a klimatickej krízy. Pozornosť budeme venovať aj sexualizovanému násiliu, občianskym právam a situácii ľudí bez domova, do ktorých devastujúco zasiahla globálna pandémia.

Okrem aktivistov, aktivistiek, organizácii a iniciatív, vystúpia na podujatí vizuálni umelci a umelkyne, vo svojej tvorbe reflektujúci/reflektujúce otázky ľudských práv.

Vystúpia:
Katarína Batková (VIA IURIS) Výkonná riaditeľka organizácie VIA IURIS, ktorej základnou misiou je to, aby ľudia neboli voči moci bezmocní a aby zákony platili pre všetkých rovnako.
Pavlína Fichta Čierna Vizuálna umelkyňa, kurátorka, pedagogička a aktivistka. Verejne vystupuje za práva trans ľudí a je spoluzakladateľkou iniciatívy Združenie rodičov a priateľov LGBT+ komunity.
Alexandra Demetrianová (Amnesty International Slovensko) Koordinátorka kampane Hovorme o súhlase Amnesty International Slovensko, venovanej téme sexu so súhlasom.
Róbert Furiel (Saplinq) Riaditeľ občianskeho združenia Saplinq, ktoré organizuje festival PRIDE Košice, prevádzkuje poradenské centrum pre LGBT+ ľudí PRIZMA a realizuje školenia pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou na LGBT+ témy.
Oto Hudec Multimediálny umelec, dlhodobo reflektujúci problematiky migrácie, klimatickej krízy a vylúčených komunít.
Katarína Juríková (Greenpeace Slovensko) Riaditeľka organizácie Greenpeace Slovensko.
Alexandra Kárová (Vagus) Riaditeľka občianskeho združenia Vagus, ktoré prostredníctvom odbornej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života ľudí bez domova, a tým aj k zvýšeniu šancí pre ich úspešný návrat do bežného života.
Ingrid Kosová (QUO VADIS) Zakladateľka organizácie QUO VADIS, prioritne pôsobiacej v oblasti presadzovania ľudských práv, inkluzívneho vzdelávania a rodovej rovnosti.
Kurník “Ženský plátok”, prinášajúci články ženských autoriek na rozličné témy z pohľadu, ktorý v (ženských) médiách často absentuje. Poukazuje na množstvo podôb ženskej reality – od každodenných zážitkov až po porušovanie ich práv a slobôd.
Zuzana Maďarová & Alexandra Ostertágová (ASPEKT) Členky feministickej organizácie ASPEKT, angažujúcej sa v oblasti rodovej rovnosti a zachovania sexuálnych a reprodukčných práv žien na Slovensku.
Michaela Pobudová (Mareena) Spoluzakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia Mareena, ktorého víziou je Slovensko ako bezpečný a dôstojný domov pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, či etnickú a náboženskú príslušnosť.
Emília Rigová Vizuálna umelkyňa, angažovane skúmajúca problémy rodových, rasových a etnických minorít, no predovšetkým vzťahov medzi rómskou identitou a majoritnou spoločnosťou.
.txt Knižná edícia, ktorá vznikla z iniciatívy umeleckého kolektívu APART, združenia pre výskum a kolektívnu prax Display a angažovaného mesačníka Kapitál. Prináša eseje promptne reagujúce na najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény.

PechaKucha Night Bratislava 48 Ľudskoprávna edícia
Streda 27. 5. 2021, 19:00

Podujatie je možné navštíviť:
Offline – A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava. Kapacita návštevníkov je limitovaná. Vstupenky v hodnote 4,- EUR bude možné zakúpiť na tootoot.fm.
Online – Live stream na FB stránkach – PechaKucha Night Bratislava, Amnesty International Slovakia, A4 – priestor súčasnej kultúry. Online stream podujatia je prístupný bezplatne.

FB event: https://www.facebook.com/events/868129897380532
FB page: http://www.facebook.com/PechaKuchaBA
Instagram: https://www.instagram.com/pechakuchaBratislava/
Web: http://www.pechakucha.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie je súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014- 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Partnerom podujatia je Amnesty International Slovensko.
Partnerom podujatia je A4 – priestor súčasnej kultúry.

Čím je PechaKucha Night výnimočná? Každý účinkujúci má na svoju prezentáciu k dispozícii presný čas 6 minút a 40 sekúnd. Je to čas, počas ktorého komentuje 20 obrázkov – svojich projektov, pričom každý z nich zostáva na projekčnom plátne presne 20 sekúnd, a ani o sekundu viac! Vďaka tomu prezentujúci rozpráva v tempe, pútavo a vecne.