Režisér Rozen o Stasiukovom Čakaní na Turka


Prvou premiérou Činohry ŠD Košice v roku 2011 bude uvedenie hry súčasného poľského autora Andrzeja Stasiuka Čakanie na Turka. Hoci názov by mohol evokovať historickú tému, je to presne naopak. O Stasiukovej hre, ale aj jej košickej podobe sme hovorili s hosťujúcim poľským režisérom Henrykom Rozenom, ktorý vedie realizačný tím.

Čo prinesie Stasiukovo Čakanie na Turka na dosky košického divadla?
Predovšetkým zábavu. Už názov je vtipom autora a akousi parafrázou Beckettovho Čakania na Godota. V hre sa venuje najmä tomu, čo sa deje v našej spoločnosti, vo všetkých krajinách postihnutých reálnym socializmom, po takzvaných revolučných zmenách v roku 1989. Stalo sa, čo sa stalo. Všetky tradičné veci komunizmu sa zrušili a prišli nové. Stasiukova hra je predovšetkým o ľuďoch, ktorí sa nedokázali adaptovať do nového sveta a stále snívajú o tom, čo už bolo. O tom, že všetko patrilo všetkým a život bol ľahký a nie ťažký.
Ale Stasiuk nie je klasickým dramatikom…
To je pravda. Napísal len dve divadelné a dve televízne hry a jeden filmový scenár. Ale veľmi dobre cíti modernú grotesku. A aj toto je taká groteska, ktorá sa však musí poskladať z realistických komponentov.Nie je to postavené na klasickom príbehu, skôr na grotesknom zrkadle doby, ktorú žijeme.

Prečo práve Čakanie na Turka?
V Poľsku veľa ľudí zaujíma fenomén, ktorý sa stal v Nemecku, kde spočiatku Turci prišli ako „handlageri“ robiť tie najhoršie práce a dnes tvoria veľkú menšinu. Stasiuk rozoberá práve cez Turkov problém imigrácie v súčasnej Európe, postavenia imigrantov, napríklad aj tých, ktorí prichádzajú z Ázie. Stasiuk vtipným spôsobom poukazuje aj na vzťahy rómskej menšiny s majoritným národom. Aj v Poľsku im zakázali kočovanie, ale u nás s nimi nemáme až taký problém ako u vás na Slovensku. Patria k najbohatším Poliakom.

Dá sa o týchto problémoch vtipkovať?
Tým, že to nie je tradičná fraška či komédia, sa tento problém rieši. Stasiukov text je skôr takým moderným divadelným kabaretom postavenom na vtipoch. Verím, že veľa vtipov, ktoré odznejú, sa udomácnia v mysliach ľudí a budú sa ďalej šíriť.

Ako sa Vám pracovalo s košickým súborom?
V Stasiukovej predlohe je mnoho zaujímavých postáv. Obsadenie je veľmi dobré. Už na skúškach bolo vidno, že úloha penzionovaného poľského pohraničníka bola akoby šitá pre Jožka Úradníka. Rovnako ako u hosťujúcej Kvety Stražanovej, ktorá hrá akúsi Marlene Dietrich pohraničia. Výborne sa svojich postáv zhostili aj Henrieta Kecerová či nový člen súboru Andrej Palko. A aj hudba Mariána Čekovského výborne dotvára podobu predstavenia, ktoré má priniesť ľuďom predovšetkým dobrú zábavu, ale aj priestor na zamyslenie.

Premiéra predstavenia bude 28. januára 2011. Okrem už spomínaných hercov v predstavení účinkujú aj Alena Ďuránová, Róbert Šudík, František Balog a členovia zboru Opery ŠD Košice.

via Svjatoslav Dohovič, Tlačový tajomník ŠD Košice