Reštaurátor Franz Storno st.


Kurátorky výstavy: Melinda Kiss a Bernadett Grasl
Spolupráca za SNG: Dušan Buran
SNG – fotografie © Soproni Múzeum, Šopron

Jedným z najaktívnejších reštaurátorov 2. polovice 19. storočia bol šopronský maliar Franz Storno starší (1821 – 1907), po ktorom na Slovensku ostalo niekoľko pozoruhodných realizácií jeho vlastných architektonických či umeleckých návrhov, ale aj reštaurovaní
a premalieb – predovšetkým stredovekého nástenného maliarstva a architektúry.
K renovovaným objektom a maľbám od Franza Storna st. alebo neskôr jeho synov Franza Storna ml. a Kolomana Storna patria napríklad i obnovy nasledujúcich pamiatok:

Nástenné maľby farského Kostola sv. Jakuba v Levoči
Nástenné maľby v Kostole sv. Martina v Martine
Nástenné maľby v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach
Zámocký Kostol sv. Kataríny v Kremnici
Benediktínsky kláštorný Kostol Sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
Zariadenie interiéru vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi
Zariadenie interiéru farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici
Zariadenie interiéru Kaplnky Zápoľských v biskupskom Chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule
a ďalšie návrhy a realizácie, predovšetkým vitráže v Nitre, Skalici, Banskej Bystrici a i.

Stornova aktivita nebola pritom ohraničená iba územím dnešného Slovenska, ba dokonca ani vtedajšieho Uhorska. Veľkorysé architektonické projekty, návrhy na historizujúce interiérové zariadenia a vlastné oltárne obrazy, vitráže alebo liturgické predmety a napokon reštaurovania stredovekého monumentálneho maliarstva ho prezentujú ako nadmieru kreatívneho umelca. Na druhej strane, dodnes pôsobivé architektonické plány realizovaných, ale predovšetkým mnoho nerealizovaných stavieb a interiérov dokladajú záber racionálneho, a najmä formálne dôsledného architekta – napriek tomu, že akademické vzdelanie mu chýbalo. Metodicky pri rekonštrukcii historického materiálu vychádzal z tzv. „štýlovo primeraného reštaurovania“, v ktorom sa mala doceniť predovšetkým hodnota autentickej pamiatky. Okrem toho slúžili podrobné grafické dokumentácie Franza Storna ako podklady k prácam významných uhorských historikov umenia (Imre Henszelmann, Flóris Rómer a i.)
Prvá výstava diela tohto významného predstaviteľa kultúry historizmu bola pripravená v spolupráci s Múzeom v Šoproni, ktoré spravuje bohatú pozostalosť umelca a jeho rodiny. Na výstave bude prezentovaných viac než 120 exponátov; okrem ťažiskových plánov a kresieb k renováciám stavieb spomenutých slovenských lokalít vystavujeme niekoľko Stornových náčrtníkov a súbor unikátnych fotografií Hronského Beňadika a Kremnice.

via sng.sk