RENESANCIA


Z cyklu: Dejiny slovenského výtvarného umenia
Miesto: SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 1. – 3. posch.
Trvanie výstavy: 18. 12. 2009 – 28. 3. 2010
Kurátorka výstavy: Zuzana Ludiková
Editor knihy: Ivan Rusina

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

V úvode výstavy sú predstavené stredoeurópske variácie neskorej gotiky a zaalpskej renesancie na príkladoch sochárstva, tabuľového a iluminovaného maliarstva, ako aj náboženské knihy vytlačené vo významných európskych vydavateľstvách na rozhraní 15. a 16. storočia.
Heraldická reprezentácia šľachty a miest, zberateľské záujmy veľkňazov, zlatnícke predmety viacerých náboženských konfesií dokladajú najbohatšie zastúpené oblasti domácej tvorby v 16. storočí. Portréty vytvorené vo Viedni a v Konštantínopole a vydavateľská činnosť rozvíjaná v Nizozemsku pripomínajú najvplyvnejšie zahraničné umelecké centrá.
Záver výstavy je venovaný umeleckým objednávkam aristokracie i meštianstva ilustrovaným portrétmi a epitafmi z prvých desaťročí 17. storočia. Grafikami sú zastúpené osobnosti a témy z domácej histórie, alebo spojené s aktuálnou politikou a vojnovými udalosťami, na ktoré reagovali umelci zahraničných vydavateľstiev a pražského panovníckeho dvora.

Cieľom aktuálne otvorenej výstavy je podať prehľad o najmenej známom období, ktorého pamiatky spadajú predovšetkým do zberateľského záujmu archívov a knižníc, či dodnes plnia svoju pôvodnú funkciu v cirkevných majetkoch. Výstava s viac ako 350 exponátmi približuje vo výbere najznámejšie objekty, najnovšie objavy posledných desaťročí, ako aj čerstvo reštaurované diela a tiež pamiatky, ktoré zo súčasného pohľadu možno považovať za ukážkové z obdobia renesancie.

via sng.sk