Rekonštrukcia Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie


Dňom otvorenia výstavy No Code – Súčasné talianske umenie 2. júna 2005 sprístupnila Slovenská národná galéria priestory Esterházyho paláca, ktoré boli od 1. septembra 2004 v rekonštrukcii. Autorkou projektu je ing. arch. Rosica Borščová, rekonštrukciu realizovala firma Skelet. Na rekonštrukciu Esterházyho paláca boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 55 mil. korún, pričom časť tvoril príspevok Ministerstva kultúry SR a časť financovala SNG zo svojho fondu reprodukcie a odpredaja nehnuteľného majetku.

Esterházyho palác bol postavený v druhej polovici 19. storočia ako 3-poschodový nájomný dom, podľa projektu staviteľa Ignáca Feiglera ml. v období ranej eklektiky. Zámerom architektonickej rekonštrukcie bolo vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre vystavovanie umeleckých diel, aby sa tieto priestory priblížili európskemu štandardu. Tento cieľ si vyžadoval nasledovné úpravy: zabezpečenie vhodných teplotných pomerov a vlhkostí, nové osvetlenie vo výstavných priestoroch, dobudovanie štruktúrovanej kabeláže, digitálnej klimatizácie, zabezpečenie bezbariérového vstupu a komunikácie, vytvorenie vhodnejšieho zhromažďovacieho priestoru napojeného na predaj vstupeniek a vyriešenie samostatného vstupu pre kaviareň.

Rekonštrukcia vonkajších priečelí spočívala vo výmene doterajších okien, oprave omietok, nanesení nového náteru, vytvorení samostatného vstupu do kaviarne a bezbariérového vstupu do SNG.
V interiéri sa zdôraznilo nové využitie súčasného átria – jeho prekrytie, umiestnenie panoramatického výťahu. Vstupné miestnosti boli pospájané, čím vznikol jeden väčší viacúčelový priestor. Vo výstavných priestoroch sa vytvorila komunikačná trasa okolo átria, s cieľom zdôrazniť jeho význam. Po rekonštrukcii sa átrium stalo najatraktívnejšou súčasťou paláca. Okenné otvory okolo neho boli predĺžené po úroveň podlahy, aby zatraktívnili výhľad do átria, presvetlili vnútorné priestory objektu a umožnili návštevníkom lepšiu orientáciu vo výstavných sálach.
Jednotlivé technologické prevádzky (strojovňa vzduchotechniky, miestnosť regulácie vykurovania …) boli umiestnené tak, aby svojou činnosťou nenarušovali výstavnú prevádzku SNG.
Všetkými zásahmi do objektu, ktoré boli súčasťou rekonštrukcie, a modernizácie Esterházyho paláca nebol nijako narušený ucelený charakter priestoru Námestia Ľudovíta Štúra.

via sng.sk