Quadrophonia – Model sveta. Otvorenie pavilónu Slovenskej a Českej republiky na 51. Bienále Benátky


Trvanie výstavy: 12. jún – 6. november 2005
Kurátor: Marek Pokorný
Vystavujúci: Stano Filko, Marek Pokorný, Boris Ondreička, Ján Mančuška
Komisárka: Alexandra Kusá
Realizácia: Arttransport
Otváracie hodiny: 10.00 – 18.00 hod. okrem pondelka (Giardini) a utorka (Arsenale)
Vstupné: plná cena € 15; pernamentka € 40; rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov)
€ 34; študenti do 26 rokov € 8; voľný vstup pre deti do 6 rokov a pre sprievodcov zdravotne znevýhodnených osôb.

10. júna 2005 bol na 51. Bienále Benátky za prítomnosti oficiálnych hostí zo Slovenského
a Českého ministerstva kultúry, Veľvyslanca SR v Taliansku Jozefa Mikloška, predstaviteľov Českého a Slovenského inštitútu a generálnej riaditeľky SNG Kataríny Bajcurovej slávnostne otvorený Pavilón Českej a Slovenskej republiky. Tento rok sa na najprestížnejšej prehliadke výtvarného umenia predstavil spoločný projekt reprezentujúci rôzne generácie slovenského a českého umenia.

Autormi projektu Quadrophonia – Modely sveta sú traja výtvarní umelci a jeden teoretik výtvarného umenia: Stano Filko (jedna z najvýraznejších a najoriginálnejších osobností slovenského umenia druhej polovice 20. storočia), Boris Ondreička (držiteľ výročnej ceny SCCA – Bratislava, 1996), Ján Mančuška (tohtoročný držiteľ Ceny Jindřicha Chalupeckého) a Marek Pokorný (riaditeľ Moravskej galérie v Brne), ktorý je zároveň kurátorom projektu.
V Benátkach predstavili spoločnú inštaláciu, v ktorej každý svojím spôsobom pracoval s textom a vytvoril svoj model sveta. V pavilóne sa vo výtvarnej forme stvárnil výsledok diskusie
o možnosti zjednotiť rôzne stanoviská každého z jej účastníkov. Pôvodný projekt Quadrophonia bol úspešný nielen v kontexte národných pavilónov, ale obstál aj v konfrontácii s oboma medzinárodnými výstavami.

51. Bienále Benátky je oficiálne pre verejnosť otvorené od 12. júna a potrvá do 6. novembra. Výber umeleckých diel pre bienále bol po prvýkrát zverený do rúk žien: Rosa Martínezová a María de Corralová si bienále „rozdelili“ na dve časti. Návštevník tak mal možnosť vidieť dve výstavy s odlišnými koncepciami – The Experience of Art v Talianskom pavilóne a Always Little Further v Arsenále.

Tohtoročnú prehliadku umenia doplní 30 sprievodných akcií a celkovo sa na nej predstaví 70 krajín. Medzinárodná porota sa rozhodla udeliť nasledujúce ceny: Zlatého leva pre Thomasa Schütte (Nemecko), Zlatého leva pre umelca do 35 rokov pre Reginu José Galindo (Guatemala), Zlatého leva pre najlešiu národnú účasť dostalo Francúzsko, ktoré vystavilo dielo Annette Messager a Cenu pre mladé talianske umenie – pre Lara Favaretto (Benátsky pavilón). Po prvý krát bol udelený špeciálny Zlatý lev zosnulému teoretikovi umenia Haraldovi Szeemannovi, ktorý bol kurátorom Benátskeho bienále od 1998 do 2001 (Cenu prebrala pani Ingeborg Luscher Szeemannová). Po Szeemannovi je pomenovaná aj hlavná alej v Giardini. Poslednou udelenou cenou bol Zlatý lev za celoživotný prínos pre Barbaru Krugerovú, pôvodne grafickú dizajnérku známu svojimi veľkoformátovými tlačami s politickým obsahom.

Výnimočné riešenie, pre ktoré sa Slovenská národná galéria tento rok rozhodla – realizácia vlastného projektu sa nakoniec v danej situácii ukázalo správnym. Výsledný projekt dôstojne reprezentoval obe krajiny a zároveň donútil kompetentné miesta riešiť problém Bienále Benátky. Organizácia slovenskej účasti na Bienále Benátky bude odteraz plne v kompetencii SNG, ktorá už nebude musieť čakať na poverenie a môže začať s prípravou prakticky kedykoľvek – ideálne rok pred konaním akcie.

via sng.sk