Prvé spoločné stretnutie Košice 2013 a Koalície 2013+


Včera, 18. augusta 2010 sa v Kasárňach/Kulturparku stretli predstavitelia správnej rady Košice 2013, n.o. a členovia správnej rady nedávno založenej Koalície 2013+ zloženej zo zástupcov súkromného sektora, Mesta Košice a Košice 2013, n.o., KSK, PSK a Mesta Prešov.

„Som veľmi rád, že Koalícia 2013+ vznikla, a že sme pripravení spoločne napĺňať ciele projektu s podporou silných partnerov. Verím, že to bude mať pozitívny prínos nie len pre mesto a región, ale aj celé Slovensko“, povedal na úvod stretnutia predseda správnej rady neziskovej organizácie Ing. František Knapík.
Na svojom prvom zasadnutí členovia správnych rád informovali o stave prípravy projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, o jeho programovej časti a o investičnom procese. Diskutovali o možnostiach zapojenia sa do procesov príprav a poskytnutia skúseností zo strany súkromného sektora. Členovia obidvoch správnych rád dostali podrobné informácie o činnosti Košice 2013, n.o. a dohodli sa na
harmonograme a úlohách pre ďalšie pravidelné stretnutia.

via kosice 2013.sk