Prvé číslo Košického žurnálu už túto sobotu


V priebehu tohto mesiaca sa k mnohým mestám a obciam Slovenska, ktoré vydávajú svoje noviny, pridajú aj Košice. Košický žurnál – noviny európskeho hlavného mesta kultúry 2013, si vo svojich poštových schránkach nájdu občania mesta po prvý krát túto sobotu, 18. septembra.

Dôvody pre vytvorenie mesačníka, ktorý by mal vychádzať v náklade 60000 kusov symbolicky vystihuje podtitul „noviny európskeho hlavného mesta kultúry“. Priestor na 16 stranách periodika však bude patriť aj práci všetkých jedenástich mestských podnikov.

Našou ambíciou je vytvoriť noviny, ktoré sa stanú neodmysliteľnou súčasťou košických domácností. Chceme v nich reagovať na aktuálne dianie v meste, v našich mestských podnikoch, prinášať občanom servis, či už z oblasti dopravy, školstva, sociálnych vecí alebo kultúry. Tento projekt by nemal byť ohraničený rokom 2013, verím, že Košický žurnál sa stane tradíciou v našich domácnostiach,“ uviedol primátor mesta Košice František Knapík. Zároveň dodal, že od novín očakáva aj podporu prirodzenej hrdosti občanov na mesto, ktoré bude subjektom najväčšej kultúrnej udalosti v novodobých dejinách Slovenska. „Vznikne tak živý komunikačný nástroj, ktorý nám umožní poskytnúť veľa praktických informácií. Hoci sa internet stáva neoddeliteľnou súčasťou života všetkých vekových kategórií, nie každý má možnosť ho pravidelne používať. A my chceme priniesť informácie a servis o činnosti mesta, jeho mestských podnikov ako aj projekte Košice 2013 rovnako všetkým.“

Noviny bude tlačiť a distribuovať spoločnosť Regionpress – Košicko, ktorá ponúkla v rámci prieskumu trhu najvýhodnejšiu ponuku, v prieskume bolo oslovených 10 firiem. Občania budú dostávať noviny zdarma, pravidelne každý mesiac. Celkové náklady výrobu, tlač a distribúciu sú 0,07 eur/ks, ktoré budú hradené mestskými podnikmi.

Obsah novín budú tvoriť pracovníci komunikačných a tlačových oddelení Magistrátu mesta Košice, Košice 2013 a jednotlivých mestských podnikov. Vydavateľom novín je nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o..

via kosickyzurnal.sk