Prvá Biela noc prilákala do mesta tisíce návštevníkov, mesto žilo


V noci z 2. na 3. októbra sa k celosvetovému konceptu Nuit Blanche (Biela noc) pripojili aj Košice. Neobyčajnú atmosféru noci plnej umenia, svetla a zvukov si vychutnali tisícky návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. Rozprávkovo pôsobil najmä mestský park, v ktorom Peter Vrábeľ umiestnil 5000 svetielok na plastových lyžičkách. Prechádzku, sprevádzanú opernými áriami si pochvaľovali všetky generácie účastníkov Bielej noci. Mestom putovali davy ľudí až do skorých ranných hodín.
„Úspech, ktorý zaznamenal obľúbený európsky projekt Nuit Blanche v Košiciach svedčí o tom že súčasné umenie je možné prezentovať aj širokej verejnosti každej vekovej kategórie. Magická hra svetiel, tajomstvo noci a spoločná emócia verejného priestoru dokáže priblížiť súčasné umenie aj ľuďom, ktorí by nikdy nevstúpili do galérie,“ uviedla Zora Jaurová, umelecká riaditeľka projektu Košice 2013. Odborná verejnosť ocenila dramaturgiu a výber umelcov. Vidieť v jeden večer a celú noc tvorbu celej generácie košických umelcov, ako napr. Miry Gáberovej, Petra Kalmusa, Lucie Dovičákovej, Ingrid Višňovskej alebo Petra Vrábeľa, či Mária Kasteloviča je unikát.

Mesto nezaspalo!
Metafora Bielej noci – noc sa stane dňom, odkazovala k ústrednej idei projektu, ktorou bolo prilákať ľudí na nočnú prechádzku súčasným umením tak, akoby bol žiarivý deň, aby mesto ožilo aj v noci. O tom, že sa to organizátorom podujatia podarilo svedčí viac ako 20 000 návštevníkov putujúcich Mestským parkom, Hlavnou ulicou, Železničnou stanicou, a ostatými stanoviskami Bielej noci.

K úspešnému priebehu akcie prispelo 126 dobrovoľníkov prevažne zo stredných škôl v Košiciach (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Trebišovská, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika a Stredná škola úžitkového výtvarníctva). Ochotne a erudovane informovali návštevníkov o jednotlivých výtvarných inštaláciách ako aj umelcoch.
Projekt Bielej noci bol financovaný prostredníctvom grantovej schémy MKCR SR. Vďaka získaniu licencie sa v Košiciach bude konať pravidelne, vždy v predvečer Maratónu mieru.

via kosice2013.sk