Projekt: Vernisáž v botanickej záhrade


Pri príležitosti nahrávania nového albumu hudobnej skupiny CHILL ON THE SUN si
dovoľujeme v spolupráci so SPUS osloviť výtvarných umelcov (profesionálov i amatérov) na spolupodieľaní sa na výtvarno-hudobnom projekte s názvom: “Vernisáž v botanickej záhrade”.

Kapela CHILL ON THE SUN vytvorila 11 skladieb, ktoré budú súčasťou ich nového CD. Pri tejto príležitosti by rada oslovila výtvarníkov na vytvorenie 11 výtvarných diel. Každá pieseň na CD nesie názov, ktorý má byť zároveň zadaním témy obrazu. Takto vytvorené diela budú vystavené na slávnostnej vernisáži s hudobnou prezentáciou CD nahrávky a zároveň budú zobrazené v booklete CD. Tento booklet bude slúžiť aj ako katalóg diel a poskytne tak príležitosť na prezentáciu zúčastnených výtvarníkov.

Podmienky zúčastnenia sa:

Každý výtvarník, ktorý má záujem sa projektu zúčastniť si vyberie jednu tému – jeden názov piesne (príp. viac tém). Po zaslaní mailu na adresu atelier.arspreuge@gmail.com, v ktorom uvedie ktoré skladby si vybral, následne obdrží text piesne a jej zvukovú ukážku. Výtvarným technikám a spôsobu, ktoré si autor zvolí na vyjadrenie svojich pocit zo skladieb sa medze nekladú.

V prípade ak viacerí výtvarníci budú pracovať na jednej téme, kapela si vyberie, ktoré budú uvedené v booklete CD – katalógu. Všetky vzniknuté diela v rámci projektu budú vystavené počas slávnostnej vernisáže, spojenej s krstom nového CD a uverejnené na webovej stránke kapely.

Zapájať sa môže každý výtvarník, profesionál či amatér z Prievidze a okolia
(kladie sa dôraz na podporu výtvarníkov z regiónu Prievidza).

Témy (názvy skladieb)

1. Sekvoje
2. Oficiálna návšteva španielskeho kráľa pri príležitosti slávnostného
otvorenia botanickej záhrady
3. Malá výťahová hudba
4. Vernisáž
5. Ornament
6. Platany
7. Baroque Sex
8. Vodorovno
9. Stratosféry
10. Eukalypty
11. Zakázané mesto

via arspreuge.sk