Projekt Central European Theatre House bude spoločným projektom divadiel z Košíc, Miškolca, Opavy, Krakowa a Radomu


Na pozvanie riaditeľa Štátneho divadla sa dnes v Košiciach na pracovnom ŕokovaní stretli zástupcovia riaditeľov divadiel a ďalších kultúrnych inštitúcií z krajín Visegrádskej štvorky. Témou rokovania bola vzájomná spolupráca a prezentácia projektu vzniku Central European Theatre House v Košiciach.

Stretnutie začalo neformálnymi rozhovormi pri pracovnom obede a pokračovalo prezentáciou projektu CETH v priestoroch ŠD Košice. Ten prezentovala zástupkyňa Regionálnej poradenskej spoločnosti, a.s. Daniela Olejárová, ktorá na prípravách projektu spolupracuje s divadlom.

Projektový zámer Central European Theatre House súvisí najmä so zámerom ŠD Košice rekonštruovať objekt Malej scény ŠD, o ktorom sa na pôde divadla diskutuje už viac ako rok. Celkový rozpočet projektu by mal byť 5 miliónov €, z čoho 85 % by malo byť financovaných zo zdrojov EÚ. Cieľom je na pôde Malej scény vytvoriť akési centrum umenia a vzdelávania. To by zabezpečovalo predovšetkým väčšiu mobilitu umelcov v rámci strednej Európy, organizovanie kurzov pre interpretačných a kreatívnych umelcov v oblasti dirigovania, sólového spevu, tanečného či hereckého umenia, hosťovanie umelcov v rámci partnerských inštitúcií a iné aktivity.

Dobrou správou pre projekt je skutočnosť, že všetci pozvaní zahraniční partneri mu vyjadrili podporu s tým, že sa chcú na ňom podieľať. „Je to veľmi dobrá myšlienka. Opera je na vzostupe, ale pociťuje to, že nemá dobrý základ. Práve stretávanie sa mladých umelcov, výmena skúseností, ale aj ich získavanie môžu pomôcť ich rastu,“ povedal po stretnutí Ladislav Adamík, hlavný režisér Opery Krakowskej. Projekt zaujal aj riaditeľa Slezského divadla v Opave Jindřicha Paskera. ,,S košickým divadlom už spolupracujeme. Tento projekt dáva možnosť, aby sa vytvoril priestor, ktorý bude prospešný pre všetkých. Nejde pritom len o umeleckú časť, ale aj o stretávanie, vytváranie spoločných predstavení, získavanie informácií o inej kultúre,“ uviedol Pasker. V podobnom duchu hodnotil stretnutie aj riaditeľ Národného divadla v Miškolci Imre Halasi, ktorý vidí v projekte aj istú nadstavbu doteraz realizovaných bilaterálnych projektov.
Stretnutie riaditeľov vyvrcholilo večernou návštevou predstavenia opery Giuseppe Verdiho Rigoletto, s ktorým v Košiciach hosťovala Opera Krakowska. Účastníci sa dohodli aj na ďalšom časovom harmonograme prípravy projektu, ktorého lídrom bude košické divadlo a ktorý musí byť v rámci výzvy operačného programu Stredná Európa predložený do 7. mája.

Na stretnutí sa zúčastnili za ŠD v Košiciach riaditeľ Peter Himič, šéf opery Peter Dvorský a šéf obchodného oddelenia František Ténai, za Štátnu filharmóniu v Košiciach riaditeľ Július Klein, za Slezské divadlo v Opave (ČR) riaditeľ Jindřich Pasker a hudobný riaditeľ Damiáno Binetti, za Operu Krakowsku (PR) hlavný režisér Ladislav Adamík, za Národné divadlo v Miškolci (MR) riaditeľ Imre Halasi. Riaditeľ Divadla J. Kochanowského v Radome (PR) Zbigniew Rybka sa ospravedlnil, ale písomným stanoviskom potvrdil účasť divadla na projekte.

via sdke.sk