PROGRAM bratislavských múzeí Slovenského národného múzea na júl a august 2010


SNM-Prírodovedné múzeum

stále expozície:
■ Klenoty Zeme
■ Pravek života
■ Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

• Hráme sa s vedou
Model Einsteinovho vesmíru, plazmová guľa, elektronická lupa, autíčko na vodík, hybridný elektrický bicykel, chaotické kyvadlo, parný stroj, Stirlingov motor, tepelné čerpadlo alebo stolička s klincami či ďalekohľad namierený na Slnko a mnoho ďalších exponátov (aj pre malé deti). So všetkými týmito exponátmi sa deti i široká verejnosť budú môcť pohrať a aktívne podielať sa na odhalovaní základov tajomstiev prírody, vedy a techniky.
otvorené: utorok, streda, sobota od 9.00 do 17.00 h.
miesto: 3. poschodie, zasadačka SNM-PM

• Týždeň objavov – denný letný tábor pre zvedavcov vo veku 11-16 rokov
(rok 2010 Medzinárodný rok biodiverzity)
Objavovňa s množstvom zaujímavých „hračiek“ určených pre skúmanie a objavovanie – počítače s prístupom na internet a so zaujímavými programami, ďalekohľadmi – výstavy a múzea SNM, Aponiho palác (Mestské múzeum BA) – „Hráme sa s vedou“ – Zoologická záhrada; prírodovedná vychádzka; viac ako 50 % času strávia zvedavci vonku v prírode v rámci botanickej či prírodovednej vychádzky do prírody.
Každý z objaviteľov dostane Certifikát o účasti na TÝŽDNI OBJAVOV.
Týždeň objavov je letné denné zmysluplné stretávanie detí, ktorých bavia prírodné vedy –  fyzika, astronómia, zoológia, botanika, paleontológia, mineralógia a iné vedy.
termín: 12. – 16. júl 2010

• Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
17. máj – 15. november 2010
miesto: Objavovňa – SNM-PM

• Lektorské výklady v prírodovedných expozíciách
Pre školy a skupiny návštevníkov (najmenej 20 ľudí) si výklad treba objednať najmenej 5 dní vopred.
Kontakt: Z. Chrenková, tel. č.: 02 / 59 34 91 02, mail: chrenkova@snm.sk

————————-

Ďalšie výstavy a podujatia v budove SNM na Vajanského nábr. 2. Informácie o výstavách: Odd. prezentácie Tel.: 02/593 49 141, e-mail: programy@snm.sk:

Cesty slovenskej knihy – Od Proglasu k postmoderne
Výstava je predĺžená do 12.9.2010.
Výstava približuje dejiny slovenskej literatúry v priebehu dvanástich storočí. Predstaví tiež tajomstvá umeleckej knižnej väzby a skvosty stredovekej literatúry, a veľa ďalších zaujímavostí predovšetkým zo zbierok Slovenskej národnej knižnice.

Turci na Slovensku
Výstava je sprístupnená do 5.9.2010.
Výstava prezentuje vyše 150-ročnú históriu Turkov na Slovensku, ktorá začala bitkou pri Moháči. Turecké výboje zanechali na dejinách nášho územia nezmazateľnú stopu.

Hračky našej Katky
19. júna 2010 – január 2011
Výstava predstavuje typické hračky prvej polovice 20. storočia. Pripravilo ju Národní muzeum v Prahe.

Štefánik a Tahiti
júl – október 2010
Výstava prezentujúca Štefánika ako cestovateľa a zberateľa. Ide o prezentáciu ucelenej zbierky cudzokrajnej etnografie zo Štefánikových ciest na Tahiti.

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 (posledný vstup o 17.30 h)

SNM-Historické múzeum

Výstava
ARS LITURGICA – Zlatníctvo v službách liturgie
Výstava , pripravená v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010, prezentuje sakrálne klenoty používané pri liturgii. Návštevník uvidí kolekciu 116 liturgických zlatníckych predmetov, zoradených chronologicky od polovice 14. storočia až takmer po súčasnosť.
Výstava je sprístupnená v novozrekonštruovaných priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu.

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h (posledný vstup o 17.30 h)

SNM-Hudobné múzeum

Všetky výstavné priestory sú z dôvodu rekonštrukcie pre verejnosť uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská ul. 17
810 06 Bratislava 16,
P. O. BOX 13
Informácie 02/204 90 109 
lektorka 0905/723658
tel./fax: 02/ 204 90 110
mzk@snm.sk

Stála expozícia Múzea židovskej kultúry

Výstava:
KAUKAZSKÍ ŽIDIA – AZERBAJDŽAN
16.3. – 15.8.2010
Výstava fotografií Michala Vaněka.

OTVORENÉ:
denne od 11.00 do 17.00 h – okrem soboty
posledný vstup o 16.30 h

SNM-Archeologické múzeum

Žižkova ul. č. 12, 810 06 Bratislava 16, P. O. BOX 13
02/59207273 a 02/59207218
prezentacne.oddelenie.am@snm.sk

expozície:

Najstaršie dejiny Slovenska
Reprezentatívny výber zbierkových predmetov, ktoré najvýstižnejšie prezentujú Slovensko od praveku až po koniec stredoveku, ako územie s veľkou a bohatou históriou. Expozícia je sprístupnená aj zrakovo postihnutej populácii (hmatová línia, texty v Braillovom písme, zvukový sprievodca v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku).
Lapidárium
Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej až po koniec stredoveku

výstavy:
Laterárius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Výstava oboznamuje návštevníkov so základným stavebným materiálom, ktorým bola tehla ale aj s inou stavebnou keramikou.
Nové archeologické nálezy v SNM – AM
Na výstave sa môže verejnosť oboznámiť s novými prírastkami zbierok z najnovších archeologických výskumov SNM – AM a s akvizičnou činnosťou nášho múzea za posledné tri roky.
Svet keramiky
Výstava replík pravekej keramiky zhotovenej podľa starých tradícií výroby. Autori – Peter a Pavol Vozárik.
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
Zbierka obsahuje vyše 1000 predmetov egyptských, antických (gréckych, rímskych) a tiež z doby kamennej, bronzovej, železnej, stredoveku a novoveku.
Kniežacia mohyla z Dunajskej Lužnej
Rekonštrukcia jednej z mohýl zo staršej železnej doby s kompletnou výbavou hrobovej komory.
Archeológia očami detí
Výstava prezentuje výber prác (farebné kresby, výrobky z hliny), ktoré vytvorili detskí návštevníci múzea.
Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov
Výstava prezentuje unikátne nálezy z významnej lokality mocenského centra hrnej Nitry.
Staršia doba železná – halštatská na juhozápadnom Slovensku
Výstava prezentuje výsledky archeologického bádania prostredníctvom samotných exponátov, informačných textov a tiež rekonštrukciou obydlia daného obdobia.

Ponuka vzdelávacích programov pre materské, základné a stredné školy:
tvorivé dielne, prednášky a audiovizuálne programy od praveku až po vrcholný stredovek. Na objednávku nahlásiť na tel.: 02/59207218 a 02/59207245,
E– mail: prezentacne.oddelenie.am@snm.sk

bližšie informácie na http://www.snm.sk (Škola v múzeu/veda hrou).

Služby
Lektorské výklady, predaj publikácií a suvenírov.

OTVORENÉ:
denne (OKREM UTORKA) 10.00 – 17.00 hod
posledný vstup 16.30 hod

Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. č. 16, 810 06 Bratislava 16, P. O. BOX 13
prezentacne.oddelenie.am@snm.sk;
02/59 349 141
renata.holiencinova@snm.sk

Najstaršie dejiny Slovenska
Stála expozícia Archeologického múzea
Reprezentatívny výber zbierkových predmetov, ktoré najvýstižnejšie prezentujú Slovensko od praveku až po koniec stredoveku, ako územie s veľkou a bohatou históriou.

Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov
Výstava prezentuje unikátne a nálezy z významnej lokality mocenského centra hornej Nitry.

Víza k slobode. Španielski diplomati a holokaust .
Výstavu pripravilo španielske ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce a Casa Sefarad-Israel v Madride.
Výstava potrvá od 9. júna do 11. júla 2010.

OTVORENÉ: denne (OKREM UTORKA) od 10.00 do 17.00 h
posledný vstup 16.30 hod

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Žižkova ul. 14,
810 06 Bratislava 16, P. O. BOX 13
tel.: 02/54 41 55 70, fax: 02/59 20 72 41
mkkn@snm.sk

stála expozícia:
■ Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
Expozícia približuje viac ako 800-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na území Slovenska. Zameraná je na tri hlavné oblasti ich života: Bratislavu a jej okolie, stredoslovenská oblasť tzv. Hauerlandu a na východe Slovenska Spiš.

výstava:
■ Premeny Zuckermandlu
do augusta 2010
Výstava zachytáva podoby jednej časti bratislavského Podhradia

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

stála expozícia:
■ Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku

Výstavy:

MAĎARI A STALINIZMUS V ČESKOSLOVENSKU 1948-1963 –galéria 1. poschodia
Život maďarskej národnostnej menšiny počas diktatúry. Vznik národnostných inštitúcií, prierez politickým a kultúrnym životom 50. rokov minulého storočia.
28. apríl 2010 – 17. október 2010

MAĎARSKÍ UMELCI SOCIALISTICKÉHO REALIZMU V ČESKOSLOVENSKU
Maďari a stalinizmus v Československu 1948-1963 – prízemie
Akademickí maliari a sochári maďarskej národnosti v Československu sa aktívne zapojili do ideologického boja za socialistické umenie. Výstava prezentuje diela poplatné dobovej vládnúcej ideológii, autorov, ktorých tvorba, resp. časť tvorby sa niesla v duchu stalinizmu a triedneho boja.
8. júl 2010. – 17. október 2010

OTVORENÉ:
denne (OKREM UTORKA) od 10.00 do 17.00 h
posledný vstup 16.30 hod

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Stále expozície
■ Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
■ Chorváti na Slovensku
■ 4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Výstavy
Burgenlandskí Chorváti
19. jún – 31. august 2010
Gradišćanskí, burgenlandskí alebo rakúski Chorváti žijú na území jednej z deviatich spolkových krajín Rakúska – v Burgenlande. Ako jediná má spoločnú hranicu s Maďarskom a na severovýchode hraničí Burgenland so Slovenskou republikou a na juhovýchode so Slovinskom. Približne 60 až 100 tisíc Chorvátov sa usídlilo v tejto oblasti v priebehu 16. storočia na úteku pred osmanským nebezpečenstvom. Najväčšia časť chorvátskej populácie sídli v okolí hlavného mesta Burgenlandu – v Eisenstadte (chorv. Željezno).

OTVORENÉ:
pondelok – nedeľa od 10.00 do 16.00 h

via snm.sk