Priestor pre verejnosť


V A4 – nultom priestore štartuje nový cyklus diskusii s názvom Priestor pre verejnosť, na ktorom sa budú rozoberať aktuálne spoločenské témy. Prvé stretnutie sa uskutoční už v pondelok 17. januára o 18.00.

Pravidelne raz za mesiac sa budú môcť stretnúť občania v priestoroch A4ky a diskutovať na aktuálne témy súvisiace predovšetkým s kultúrou života v hlavnom meste. Kultúra mesta nepochybne súvisí s prostredím v ktorom žijeme a tí ktorým nie je ľahostajné, čo sa v Bratislave búra, stavia a podpisuje by nemali chýbať na úvodnej časti nového cyklu diskusií na aktuálne spoločenské témy.

Najdôležitejšími otázkami prvého stretnutia bude osud PKO v roku 2011, budúcnosť bratislavského nábrežia, či vzťah radnice a občanov.

Pozvanie do diskusie prijali primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik, ochranár a mestský poslanec Ján Budaj hlavný architekt mesta Bratislavy Štefan Šlachta, architekt a urbanista Bohuslav Kováč, architektka Ingrid Konrádová, Katarína Šimončičová (MVSZOPK) a Ľubica Trubíniová (BAO). Diskusiu bude moderovať Anton Popovič.

Ak máte otázky, návrhy či pripomienky, urobte si čas a zapojte sa do diskusie.

via a4.sk