Preži deň ako človek bez domova alebo si precvič gymnastiku ideológií


Otvorené a nápadité výpovede o problémoch spoločnosti, ktoré prekračujú hranice tradičnej činohry. Na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (27. 9. – 2. 10. 2019) sa predstavia súbory z Maďarska a Nemecka, ktoré konfrontujú divákov s obmedzovaním slobody jednej časti obyvateľstva alebo so zneužívaním národnej hrdosti.

„Prehodnocovaním minulosti sme sa zaoberali už v niekoľkých ročníkoch festivalu, preto sme sa tentoraz rozhodli zamerať na to, aké sú podoby slobody a ich divadelné reflexie po 89. roku. Chceli sme sa pozrieť na to, čo s tou slobodou robíme, ako ju kultivujeme, prípadne ako ju ničíme. Zaujímalo nás, akým spôsobom ju dokážu divadelní tvorcovia reflektovať na javisku a v žánroch, ktoré vykročili za hranicu tradičnej činohry,“ hovorí kurátor zahraničného programu Ján Šimko. Do kurátorského výberu sa tak dostalo niekoľko pozoruhodných inscenácií, ktoré návštevníkom festivalu sľubujú netradičný zážitok.

Takým je napríklad maďarské scénické dielo Bez adresy – hra na tuláka nezávislého divadla STEREO AKT z Budapešti, ktoré na Divadelnej Nitre vystúpi po prvýkrát. Inscenácia na princípe interaktívnej hry reflektuje aktuálne dianie v Maďarsku, ktoré sa pod súčasným politickým vedením čoraz väčšmi odkláňa od demokratických princípov. Jeden z najprogresívnejších súčasných divadelných kolektívov pravidelne využíva umeleckú intervenciu ako reakciu na súčasné politické a spoločenské problémy a aktívne zapája publika do deja na javisku.

Dvaja až traja ľudia denne prídu v Maďarsku o svoj domov. Z tejto situácie sa môžu dostať len s veľkou pomocou, mimoriadnym odhodlaním a šťastím. Pred rokom sa bezdomovectvo u našich južných susedov stalo trestným, čo ohrozilo životy tisícov zasiahnutých ľudí. Viete, kde dnes budete spať? Viete, aké bude počasie? 
Kedy ste naposledy mali teplé jedlo či sprchu? Pýtali ste niekedy peniaze od neznámych ľudí? To sú otázky, s ktorými sa denne stretávajú ľudia bez domova. STEREO AKT pozbieral ich skutočné príbehy a pretvoril ich do performatívnej hry, v ktorej vystupuje reálny človek bez domova, sociálny pracovník a dvaja herci. Zapojiť sa však môžu aj samotní diváci. „Diváci si prostredníctvom tejto hry môžu otestovať, či by dokázali prežiť na ulici veľkomesta. Hra je nielen nasýtená autentickými príbehmi a výpoveďami ľudí, ktorí na ulici naozaj žijú alebo ktorí s nimi pracujú, ale je aj akýmsi experimentom v zmysle solidarity,“ približuje Ján Šimko. Inscenácia pod režijným vedením Martina Borossa hovorí, že bez adresy nemá človek nárok na slobodu, a publika sa pýta, či je s tým ochotné niečo urobiť alebo nie. Inscenácia sa bude odohrávať v site specific, čím Divadelná Nitra po prvý raz využije mestský Kultúrny dom Párovské Háje.  

V zdravom tele sídli nielen zdravý duch, ale aj nezdravý nacionalizmus. O tom hovorí komédia Druhý pokus o telovýchovu nemeckého nezávislého súboru Hauptaktion, ktorý zavíta na Divadelnú Nitru tiež po prvýkrát. Inscenácia na hranici tanca, divadla a performancie skúma rôzne telovýchovné hnutia od začiatku 19. storočia až po ich súčasné podoby.

„Na pozadí cvičenia a snahy o zdokonalenie tela reflektuje osemčlenný súbor nacionalizmy a nacionalistické ideológie, ktoré boli vždy na pozadí týchto hnutí,“ ozrejmuje tému inscenácie Ján Šimko. Prvé verejné gymnastické hnutie v Nemecku vzniklo v roku 1811, keď Friedrich Ludwig Jahn založil tajnú spoločnosť, ktorá mala prostredníctvom gymnastiky pripraviť nemeckú mládež na boj proti Francúzom. „S podobnými ideológiami sa tieto telovýchovné hnutia stretávali aj v období Tretej ríše či NDR, čo inscenácia reflektuje tiež. Takýmto historickým preletom cez telovýchovné formácie a ich cvičenia preletíme aj históriu nemeckých nacionalizmov,“ dodáva kurátor zahraničného programu Ján Šimko. Súbor Hauptaktion však zdôrazňuje, že ich dynamická inscenácia nevypovedá len o nemeckých telovýchovných hnutiach, ale je aktuálna aj inde na svete. „Naša hra rozpráva o pravidlách a scenároch, ktoré musíte naplniť, aby ste mohli byť súčasťou celku. A tiež o slobodách a obmedzeniach, ktoré s tým prichádzajú,“ hovorí jeden z autorov Oliver Zahn.

Súčasťou Divadelnej Nitry bude popri inscenáciách hlavného programu aj bohatý sprievodný program, v ktorom sa odrazí téma festivalu Podoby slobody / Faces of Freedom.

28. ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj 
v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí.

Všetky informácie o nadchádzajúcom Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, sú dostupné na vynovenom webe http://www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou spustila Divadelná Nitra aj online predpredaj vstupeniek, ktorý je oficiálne otvorený od 1. 8. 2019 v sieti predpredaj.sk