Prestavuje sa: Mic Malá a jej maľby


Študujem na Univerzite Konštantína Filozofa, Výtvarné umenie a Pedagogiku

Krajiny duše
V mojich maľbách sa snažím znázorniť predovšetkým svoj vnútorný svet a prežívanie spôsobom, aký by Vám mohol byť blízky a prostredníctvom ktorého by ste našli jeden z mnohých spôsobov, ako odhaľovať čaro svojho duševného života.

Často sa ponáram do prežívania odlúčenia a samoty, v ktorej má človek možnosť nerušene sa otvoriť pre nové krajiny svojej duše a jej rozvoj.

Maľba a proces samotnej tvorby sa pre mňa stáva prostriedkom, ako vyjadriť moje myšlienky, postrehy, dojmy, reflexie, postoje a názory, ale aj prostriedkom, akým možno zachytiť svoje vnútorné pochybnosti, úzkosť, vinu, strach, nejednotnosť svojej bytosti, hľadanie zmyslu svojho bytia a samej seba.

Fascinujú ma rôzne úrovne a jemné premeny medziľudských vzťahov, ich intímne prežívanie osamote a následne vnútorné mlčanie človeka, ktoré otvára začiatok čohosi nového.

To hlavné posolstvo sa skrýva za karnevalom na plátne, v jemných znakoch v pozadí vo forme osobného symbolu, emocionálnej farebnosti alebo samotnej kompozícii.