Prehliadka ruských filmov – tentoraz film Assa


ASSA
Sergej Solovjov, 1987, 144 min.

Slovenská narodná galéria Vás v spolupráci
s Asociáciou slovenských filmových klubov pozýva
do kinosály SNG na film, ktorý sa predstaví v rámci prehliadky ruských filmov (sprievodne podujatia k výstave Druhá ruská avantgarda. Nonkonformisti zo zbierky Bar-Gera).
Prehľad ostatných filmov, premietaných v rámci prehliadky, nájdete v obrazovej prílohe.

Pestrofarebná postmoderná koláž žánrov a žánrových stereotypov, gýču, surrealizmu, liliputánov, mafie a rockovej subkultúry symbolizuje dekadenciu poslednej fázy brežnevovskej centralizovanej moci.
Prítomnosť sa prelína s minulosťou, experiment s komerciou,
melodráma s kriminálnou zápletkou.

via sng.sk