Prehliadka dokumentov a hraných filmov k výstave Osemdesiate…


Prehliadka dokumentov a hraných filmov pripravená v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom

každý utorok od 5. mája do 23. júna 2009 o 18.00 hod. v kinosále SNG, Riečna 1, Bratislava
lektorský úvod: Eva Filová
vstup voľný
http://www.sng.sk

Výber filmov reflektuje stav jedinca na konci jednej éry a jeho konfliktný vzťah so spoločnosťou
a spoločenskými, rodinnými, rodovými, profesijnými či politickými očakávaniami; rozpor svedomia a konania, vzletných ideálov a prízemnej reality, minulosti a prežívanej prítomnosti.

5. mája 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 36 (1985) 11´
Absolventi bratislavskej VŠVU Daniel Brunovský, Peter Černušák a Jozef Šramka vystavujú v Topoľčanoch.
Dušan Hanák: Tichá radosť (1985) 88´
Subtílny príbeh ženy, ktorá hľadá samú seba. Stratené ilúzie, míňajúce sa vzťahy a v tichosti revoltujúce ženy ako nočná mora mužov.

12. mája 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 51 (1986) 11´
U akademického maliara Miloša Boďu.
Michal Ruttkay, Vladimír Štric, Kvetoslav Hečko: Iba deň (1988)
Poviedkový film o členoch bývalej bigbítovej skupiny (kompromisy, znormalizované životy a prispôsobené postoje rebelujúcej „kvetinovej“ generácie).

19. mája 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 47 (1987) 11´
Výtvarné hody v Čunove.
Miloslav Luther: Štek (1988) 90´
Komédia o neprispôsobivom hercovi a jeho malej divadelnej rebélii. Téma umenia, miery talentu a adaptabilnosti voči mocenským „hrám“.

26. mája 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 41 (1988) 11´
Slovenská národná galéria oslávila 40 rokov; výstava Martina Benku.
Štefan Uher: Správca skanzenu (1988) 83´
Pokus o životnú bilanciu a morálnu očistu v iluzórnej oáze oravského skanzenu. Špinavé praktiky vo vedeckom prostredí, osobné zlyhania, úniky a návraty.

2. júna 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 20 (1989) 11´
Výstava Suterén – tvorivý dialóg 8 výtvarníkov.
Martin Hollý: Právo na minulosť (1989) 110´
Príbeh z obdobia stalinských represií, ktorým neunikli ani vojnoví veteráni. Začlenenie sa do „normálnej“ spoločnosti je bolestivé až nemožné.

9. júna 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 18 (1989) 11´
V Mirbachovom paláci otvorená výstava Amerického abstraktného umenia.
Eva Štefankovičová: Vedľajšie zamestnanie: matka (1990) 62´
Celovečerný dokumentárny film o postavení žien v „porevolučnej“ spoločnosti a o prekonávaní stereotypného pohľadu na ich životné „poslanie“.

16. júna 2009 o 18.00 hod.

Sonda č. 11 (1989) 11´
Vyznanie sochára: Ján Kulich a jeho socha Jánošíka v Terchovej.
Vladimír Balco: Let asfaltového holuba (1990) 90´
Dramatický príbeh o mravnom úpadku a rozplynutí ideálov. O tom, ako nemožnosť sebarealizácie vedie k zúfalým činom.

23. júna 2009 o 18.00 hod.

Týždeň vo filme č. 43 (1990) 11´
Aké problémy trápia výtvarné umenie?
Martin Šulík: Neha (1991) 104´
Komorný príbeh milostného trojuholníka, citovej závislosti a manipulácie. Niekoho prenasleduje jasná minulosť a niekoho nejasná budúcnosť.

Prehliadku dokumentov a hraných filmov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom pripravilo Programové oddelenie Komunikačného centra SNG:
Ľuba Maceková, t.č. 5443 17 03-131, po@sng.sk

via sng.sk