Prednášky o súčasnom výtvarnom umení


5. ročník edukačného projektu Nitrianskej galérie Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V. nadväzuje na predchádzajúce ročníky prednášok od roku 2011 so zameraním na mediálne umenie, politické a angažované umenie a sochu, inštaláciu, objekt a verejný priestor. V roku 2015 sa projekt zameral na súčasné podoby fotografie.

Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia. Projekt sa snaží riešiť problém „neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky.
Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového/video materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

PROGRAM:
8. 4. 2015 o 18.00 hod.
Michaela Bosáková: Od Pressburgu po pád železnej opony / Prehľad slovenskej fotografie 20. storočia

15. 4. 2015 o 18.00 hod.
Lucia L. Fišerová:
Od priepasti tela k útrobám krajiny.
Školy, vplyvy a stratégie v slovenskej a českej fotografii 1990 – 2015

22. 4. 2015 o 18.00 hod.
Michaela Pašteková: Adoptuj si fotografiu! (Fotografia ako nový ready-made)

29. 4. 2015 o 18.00 hod.
Peter Ančic: Fotografický portrét ako zrkadlo doby

6. 5. 2015 o 18.00 hod.
Autorské prezentácie:
Boris Németh: Dokumentárna vs. reportážna fotografia
Lucia Papčová: Arkádia

13. 5. 2015 o 18.00 hod.
Bohunka Koklesová: Oficiálne fotografie slovenského štátu (1939 – 1945) a jeho reflexia
v súčasnom umení

Vstup voľný.
Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra / http://www.nitrianskagaleria.sk