Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VIII. so zameraním na dizajn


Prezentácie, diskusie a premietanie ukážok v Nitrianskej galérii

8. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn). V roku 2018 sa projekt zameral na ďalšie témy v rámci súčasného dizajnu.
Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia. Projekt sa snaží riešiť problém „neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového/video materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

Program:

11. apríl 2018 o 18.00 hod.
Štefan Klein
Príbeh lietajúceho auta

24. apríl 2018 o 18.00 hod.
Marián Laššák
Dizajn s presahom

2. máj 2018 o 18.00 hod.
Kristýna Španihelová
Šperk nie je len ozdoba

9. máj 2018 o 18.00 hod.
Mária Rišková
Multimédiá a dizajn z pohľadu výskumu, tvorby zbierok a prezentácie

22. máj 2018 o 18.00 hod.
Barbora Peuch
Budúcnosť módy

29. máj 2018 o 18.00 hod.
Ferdinand Chrenka
JAMYONI design

Vstup voľný.

Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra / http://www.nitrianskagaleria.sk