Pozvánka na Fun For Under Fives


Zajtra 25. 10. 2006 o 10:30 hod. Vás pozývame na Fun for under Fives, cyklický zábavno-tvorivý program pre anglicky hovoriace deti, ktorý Slovenská národná galéria pripravila vo forme tvorivých dielní pre deti do päť rokov. Koná sa každú stredu
od 10:30 do 11:45hod.
Jedná sa o pilotný program, ktorý je projektovaný na trojmesačné časové obdobie:
od 13. septembra do 13. decembra 2006.
Pre veľký záujem je však predpoklad, že program bude pokračovať i v nasledujúcom roku. Jednotlivé stretnutia vedie anglická lektorka Sarah Keys spolu s lektorom SNG Vladislavom Malastom.

Cieľom programu je vytvoriť v dieťati už toho najmladšieho veku pocit, že prostredie s obrazmi na stenách je príjemné a dá sa tam robiť veľa zábavného. Dôraz je týmto položený na zážitok. Ďalším cieľom je poskytnúť matkám v období materskej dovolenky priestor pre aktivity, počas ktorých sa dieťa môže postupne zoznamovať s niektorými základnými javmi a pojmami, ako je rozoznávanie farieb, zvierat, čísel, počasia, jedál a nápojov či ľudských nálad prostredníctvom umenia.
Každé stretnutie je vždy zamerané na inú tému. Počas programu sa dieťa zoznamuje tiež s rôznymi materiálmi a činnosťami, skúša, aké to je, keď sa priloží papier k poháru a ostane tam držať (ako prilepený) a pod.
Každé stretnutie je zároveň previazané s vybraným umeleckým dielom v expozícii, kde sa dieťa učí hľadať nejaký prvok – to však pomocou ďalších pomôcok, ako sú kreslené kartičky, vybrané predmety z reálneho prostredia (napr. ovocie) a pod.

Tešíme sa na Vás.

via sng.sk