Pozvánka na festival Siete 2010


Čo sú Siete?

Siete sú priestor určený na prezentáciu zaujímavým literárnym autorom, najmä z prostredia internetu. Cieľom je predstaviť aj nové formy autorského čítania. A v neposlednom rade je kľúčová multižánrovosť Sietí, pretože literatúra nie je v prostredí umenia autonómnym útvarom, ale útvarom, ktorý stojí bok po boku s divadlom, hudbou, výtvarným umením, ako aj inými formami tvorby. A práve na tejto symbióze je multižánrový festival Siete založený.

Základnou časťou programu je autorské čítanie mladých slovenských, českých a poľských talentovaných autorov, ktorí sú známi svojou tvorbou aj vďaka publikovaniu na internete.

Ide o generáciu, ktorá na svoje uplatnenie potrebuje len minimum: priestor na vlastnú prezentáciu a publikum. Toto minimum sa v prirodzenej forme ponúka práve na internete, ktorý však pre svoju vonkajšiu neosobnosť podnecuje komunity píšucich a čítajúcich stretávať sa a vkladať do svojej tvorby seba v prenesenom aj v skutočnom význame.

Súčasťou programu je tiež experimentálne divadlo v podaní združenia Mladý pes, vystúpenie hudobných hostí (kapely Teskohippies, Vyššie sféry, Giant steps), premietanie krátkych filmov, VJ-ing, výstavy výtvarných diel študentov Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave a tiež predaj vybraných knižných titulov vydavateľstva L.C.A., ktorý zastrešuje združenie literarnyklub.sk.

Miesto: Hudobný klub U Očka, Karpatská 3, Bratislava
Čas: 16.10.2010, 14:00-23.59 hod.
Vstupné: 1,50 Eur (Vstupné + staršie číslo časopisu Psí víno: 2 Eur)
Program a viac info o akcii na http://www.literis.sk/index.php?page=Siete-2010
Partneri: Webglobe, Poľský inštitút Bratislava, Rádio_FM, festivaly.sk, literarnyklub.sk, Mladý pes, expanzia.sk

via literis.sk