Povstalecké nebo


Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Slovenské technické múzeum v Košiciach pozývajú na výstavu Povstalecké nebo ktorá je pre verejnosť otvorená od 26. augusta 2009 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Výstavný projekt predstavuje problematiku Slovenského národného povstania najmä cez históriu povstaleckého letectva. Návštevníkom ju sprostredkováva pomocou atraktívnej interaktívnej inštalácie – dotykových obrazoviek, videoprojekcií, 3D animácií a samozrejme prostredníctvom dobových fotografií, zvukových záznamov a trojrozmerných exponátov. Návštevníci môžu v múzeu hlasovať o najhrdinskejší čin v SNP, vyskúšať si hmotnosť bomby, či záťaž plnej poľnej výsadkára. Súčasťou interaktívnych doplnkov je simulácia letu. Model lietadla AVIA 534 v skutočnej veľkosti je umiestnený priamo v kaviarni SNM.

Po obsahovej stránke sa výstava venuje činnosti II. československej paradesantnej brigády, I. československému stíhaciemu leteckému pluku, Kombinovanej letke, dokumentácii spojeneckej pomoci (o. i. činnosti britskej spravodajskej služby a 15. americkej leteckej armády počas SNP), prezentácii slovenských vzdušných zbraní z roku 1944, nemeckej Luftwaffe, ako aj ústupu povstaleckých jednotiek do hôr a partizánskemu boju.

Otvorené: každý deň, okrem pondelka, v čase od 9.00 do 17.00 h (s posledným vstupom o 16.30 h). Aktuálne informácie a informácie o vstupnom na http://www.snm.sk.