POSUNUTÝ DEADLINE! miniMIDPOINT – dramaturgický workshop počas festivalu EARLY MELONS 2011


  • DEADLINE na prekladanie projektov je posunutý na 1.marca 2011!
  • S ohľadom na odozvu študentov, môžu svoje scenáre prihlasovať študenti všetkých ročníkov slovenských filmových škôl, absolventi aj doktorandi.
  • Písomne potvrdená spolupráca s producentom nie je povinná.

Tešíme sa na vaše scenáre!

Dramaturgický workshop miniMIDPOINT, zameraný na dramaturgiu a vývoj scenárov pod vedením renomovaných scenáristov a dramaturgov Lubora Dohnala a Petra Jarchovského sa bude konať v rámci 4.ročníka festivalu EARLY MELONS, 17.-18.marca 2011 v Bratislave.

Súčasťou workshopu bude aj verejný master class na tému kreatívny producent a jeho úloha vo vývoji filmového diela, ktorý povedie Marta Lamperová, konzultantka a odborníčka na medzinárodný filmový marketing a development.

Uzávierka prihlášok: 1.marec 2011
Termín konania workshopu: 17.-18.marec 2011

Oblasť: hraný film
Cieľová skupina: študenti, absolventi filmových škôl
Požiadavky na prihlášku:
1) Scenár alebo treatment (celovečerný projekt – min. 10 strán, krátkometrážny projekt – min. 5 strán)
2) Synopsa (max 1 strana)
3) Motivačný list autora (1 strana)
4) CV scenáristu (1 strana)
5) V prípade, že ide o školskú prácu, ktorá nebola doteraz obhájená, je nutný súhlas príslušného pedagóga s účasťou na workshope.

Účastnícky poplatok pre vybraných účastníkov: 30 Eur
Organizátori: CHARACTER: Film Development Association v spolupráci s programom MIDPOINT: Central European Script Center, Early Melons International Student Film Festival.

Viac informácií nájdete:
http://www.character-fda.eu
http://www.midpoint-center.eu
http://www.earlymelons.com

Prihlášky a prípadné otázky zasielajte na: Eva Ujlakyová, eva@earlymelons.com

via earlymelons.com