Postavy a príbehy Starého zákona Od Dürera po Chagalla


Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Trvanie výstavy: 26. máj – 20. august 2006
Kurátori výstavy: Ivan Rusina a Marian Zervan

Bibliu ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie pre umelcov predstavuje nová výstava Slovenskej národnej galérie. Od piatka 26.mája je v Esterházyho paláci pod názvom Postavy a príbehy Starého zákona sprístupnená široká paleta výtvarných diel umelcov zvučných mien. O rôznorodosť prístupov a techník spracovania biblických tém nie je núdza – venovali sa im umelci v katakombách, stredovekí iluminátori, majstri renesancie a baroka, veľkí tvorcovia 19. a 20. storočia. Nájdu sa medzi nimi a na výstave budú mať zastúpenie velikáni typu Albrechta Dürera a Marca Chagalla, klasici slovenskej moderny, rovnako ako „umelci bez mena“ s nemenej pôsobivými výjavmi.

Kurátorský tandem Ivan Rusina a Marian Zervan pokračuje výstavným projektom Postavy a príbehy Starého zákona v ikonografickom cykle, ktorý mapuje témy slovenského a európskeho výtvarného umenia. V roku 1993 to bola výstava a katalóg Svätci v strednej Európe a v roku 2000 Postavy a príbehy Nového zákona. Zo Starého zákona pre túto výstavu kurátori vybrali 75 základných tém, rozdelených jednak podľa veľkých biblických príbehov (Stvorenie sveta, Potopa, Príbehy sudcov, kráľov) a tiež veľkých osobnosti (Abrahám, Mojžiš, Dávid, Šalamún, Jób). Diela sú usporiadané chronologicky, od Adama až po príbeh Judita a Holofernes, a umožňujú tak divákom sledovať biblické dejiny v obrazoch a premenách času.

Prevedú ho ním maľby a grafiky talianskych, francúzskych, nemeckých, nizozemských a slovenských tvorcov, od stredoveku až po 20. storočie (Lucas van Leyden, Albrecht Dürer, Vredeman de Vries, Leonard Bramer, Marc Chagall), slovenskí modernisti (Ľudovít Fulla, Albín Brunovský, Július Jakoby, Bedrich Hoffstädter) a súčasní slovenskí a českí výtvarníci (Juraj Meliš, Dezider Tóth, Daniel Brunovský, Daniel Balabán, Stanislav Diviš).

Maľba a grafika je na výstave doplnená priestorovými a sochárskymi kompozíciami. Pri častých témach ako napríklad Stvorenie sveta alebo Raj sú premeny zobrazenia v priebehu času doložené mnohými dielami, zriedkavé témy zastupuje iba jedna kompozícia. Základ tvoria umelecké diela zo Slovenskej národnej galérie, dopĺňajú ich diela z ďalších slovenských inštitúcií (Galéria mesta Bratislavy, Slovenské národné múzeum, Hrad Červený Kameň, Zámok Bojnice, múzeá v Prešove a v Humennom), od súkromných zberateľov či samotných umelcov.

Galerijný projekt Postavy a príbehy Starého zákona sa skladá z viacerých častí, okrem samotnej výstavy a sprievodných podujatí (prednášky, výklady) je to obsiahla rovnomenná publikácia, ktorá vyjde v prvej polovici júna. Pôjde o slovník rozdelený do hesiel, ktorý má ambíciu vyrovnať nedostatok pôvodnej i prekladovej ikonografickej
literatúry na Slovensku.

Výstava potrvá do 20. augusta 2006.

via sng.sk