POMÔŽME POVODŇOU ZAPLAVENEJ OBCI CHRENOVEC – BRUSNO


AKO a KEDY MÔŽME POMÔCŤ
V priebehu októbra a až do 6. novembra 2010 sa môže každý občan/spoločnosť/rodina nielen z Viničného zapojiť podľa vlastných možností:
zakúpením symbolického odznaku za 1 € na Obecnom úrade a v MŠ, ZŠ Viničné
Odznak symbolizuje predovšetkým priazeň projektu a celému nápadu realizovať niečo podobné ako je pomoc potrebná pre ľudí v malej obci.
Ďakujeme za Vašu podporu!
príspevkom do pokladničky (drobné dary/mince) na Obecnom úrade, MŠ, ZŠ, na pošte Skúsme venovať ́ pár drobných týchto pár týždňov do pokladničiek, ktoré vytvorili deti zo ZŠ Viničné.
Ďakujeme za Váš príspevok!
finančným príspevkom 10 € a viac v hotovosti na Obecnom úrade u pani Anny Škrípovej – možnosť príspevku pre ľudí, ktorí nechcú posielať peniaze na účet
Všetky finančné dary budú zaevidované a vyvesené v deň konania záverečnej akcie a tiež priebežne
na webe obce. Ďakujeme za Váš príspevok!

finančným príspevkom na zvlášť zriadený účet obce
číslo účtu: Dexia banka – 6601182011 / 5600 pod variabilným symbolom 06112010 (dátum konania záverečnej akcie), správa pre príjemcu: Vaše meno
Všetky finančné dary budú zaevidované a vyvesené v deň konania záverečnej akcie a tiež priebežne na webe obce. Ďakujeme za Váš príspevok!
venovaním sponzorského daru do tomboly, zberné miesto je na Obecnom úrade u pani Anny Škrípovej
Dostali ste bonboniéru a nechcete si kaziť figúru? Venujte nám ju (nerozbalenú…) do tomboly. Všetky dary budú zaevidované a sponzori zverejnení v deň konania záverečnej akcie a na webe obce. Akýkoľvek nepoužitý dar je vhodný. Ďakujeme!
rozoslaním letáku e-mailom
Leták, ktorý dostali občania Viničného do schránok, je možné stiahnuť na webe obce.
ZAKÚPENÍM SYMBOLICKÉHO DOBROVOĽNÉHO VSTUPNÉHO na záverečnú spoločenskú akciu vo Viničnom dňa 6. 11. 2010 od 14.00 hod.
Najviditeľnejšia pomoc je Vaša aktívna účasť na záverečnom programe
6. 11. 2010 od 14.00 hod. Symbolický dobrovoľný príspevok pri vstupe 1 €, ako aj peniažky získané
za tombolové lístky budú tiež zahrnuté do zbierky. Cieľom tejto akcie bude prispieť a pobaviť sa. Okrem bohatého kultúrneho programu na Vás čaká tombola a celú akciu bude moderovať (bez nároku na honorár) Adela Banášová.
MÔŽME TOMU VERIŤ
Záštitu nad projektom prijal starosta Viničného, ktorý vybral partnerskú obec Chrenovec-Brusno a v zmysle platnej právnej úpravy vyhlásil zbierku – číslo povolenia zbierky z Obvodného úradu v Pezinku – OVVS/ 1789-2010/Adl.
V pôvodnom návrhu pomoci bola aj hmotná pomoc obci, keďže tá bola aktuálna len priamo po povodni, uprednostnili občania partnerskej obce Chrenovec-Brusno finančnú zbierku.
Všetky darované financie budú v celej výške venované na zbierku = žiadne administratívne poplatky a náklady spoločenského popoludnia nebudú financované zo zbierky.
Mená všetkých, ktorí prispejú na účet obce, na Obecnom úrade u pani Škrípovej alebo prispejú darom, budú zverejnené na zozname a na webe obce.
Zoznam darcov a sponzorov projektu bude k dispozícii v deň konania záverečnej akcie v spoločenskom dome a priebežne na webe obce.
Obec Chrenovec – Brusno predloží zoznam obdarovaných s podpismi.
Starosta obce poskytol informácie o povodňovej situácii v obci a akým spôsobom budú použité financie z našej zbierky.

E-mail starostu obce Chrenovec-Brusno:
Vážený pán kolega starosta,
som veľmi rád, že aj Vaši občania majú súcit s našou obcou Chrenovec-Brusno a hlavne s tými občanmi, ktorí boli postihnutí povodňou. Povodeň dňa 15.08.2010 o 10.00 h spôsobila veľká prílivová vlna, na základe čoho som vyhlásil situáciu ohrozenia. Povodeň spôsobila na majetku občanov veľké rozsiahlé škody. Celkovo bolo postihnutých 169 rodinných domov, z toho približne 30% bolo totálne zatopených a to pivničné priestory vrátane prízemia, kde sa voda vlievala do obytných priestorov oknami.
S vďakou príjmeme Váš návrh finančnej podpory, ktorú poskytneme najviac postihnutým a hlavne starším občanom a rodinám s malými deťmi vo forme zakúpenia rôznych elektrospotrebičov, o ktoré pri povodni prišli. O zakúpenom tovare z Vašej zbierky pre najviac postihnutých občanov Vám predložíme doklad (zoznam) s vlastnoručným podpisom o prevzatí.
Za ponúknutú pomoc Vám už vopred ďakujeme a určite sa Vám poďakujú aj obdarovaní občania. Fotodokumentácia o povodni je zverejnená na našej webovej stránke http://www.chrenovec-brusno.sk S pozdravom Rudolf Trgina, starosta obce Chrenovec-Brusno.
PRISPEJEME ADRESNE, CELÁ SUMA IDE NA POMOC POSTIHNUTÝM
(NIE NA ADMINISTRATÍVNE ALEBO ORGANIZAČNÉ POPLATKY)
CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je NIEČO UROBIŤ TERAZ – získať koordinovanú a adresnú finančnú pomoc pre občanov partnerskej obce Chrenovec-Brusno, ktorá bola postihnutá povodňami dňa 15.8. 2010.
Ako súbežný cieľ chceme my, autorky projektu – mamičky detí z Viničného, ukázať cestu a viesť naše deti k tomu, že je možné pomáhať v akomkoľvek veku a že už aj oni sa môžu zapojiť do pomoci iným. Aj našej obci je alebo bude treba pomôcť s rôznymi aktivitami a na budúce už budú naše deti vedieť ako …
Zdá sa vám to naivné? Pozrite sa, čo nás motivovalo – jeden jediný e-mail:
Vážení kolegovia, priatelia, príbuzní a známi,
Slováci ešte stále bojujú s povodňami, brodia sa po pás vo vode alebo po kolená v bahne.
Ako sci-fi film pozeráme televízne správy z oblastí zasiahnutých povodňami. Súcitíme s ľuďmi, ktorí sa už týždeň nemôžu dostať do svojich domov alebo sa do nich už nikdy nevrátia. Nemajú dom, nemajú oblečenie, nemajú peniaze, nemajú nič, len hladné deti, zúfalstvo a nádej, že im niekto pomôže – možno aj Vy.
Ľutujeme ich, že ich vodný živel pripravil o všetko. Nesklamme ich nádej. Títo ľudia vkladajú svoju nádej aj do Vás. Pomôžte im! A komu?
Myslím si, že najlepšia je adresná pomoc. Napríklad prečo nie aj napríklad občanom z Markoviec (800 obyvateľov) v okrese Michalovce. Už týždeň obec zalieva voda, 10 rodín má už dnes zničené domy, vyše sto občanov je evakuovaných v priestoroch školy. Nudí Vás to? Len čítajte ďalej, prosím.

Možno si len odrieknete škatuľku cigariet, obľúbené pivo, lístok do kina alebo obed v reštaurácii. Možno máte doma tričko, či pulóver, ktorý si rok nikto neobliekol a najbližšie dva roky si ho nikto neoblečie, možná máte roky nerozbalené obliečky na periny, možno Vám zavadzajú hrnce od svokry, možno neviete, čo s plyšovými hračkami, alebo sa potkýnate o futbalové lopty, možno Vám deti vyrástli z dupačiek, možno už nenosia ešte nové tenisky, možno máte doma darček, ktorý nepotrebujete a možno … a možno aj …
A ak nič nemáte, kúpte niečo malé užitočné a pošlite. Či kúpite šampón, či čokoládu, alebo detské topánky, všetko pomôže. Napíšte na balík, či obálku len tri riadky: Obecný úrad, Bc. Valéria EĽKOVÁ, starostka, 072 06 Markovce 48 a vložte niečo do balíka. Hoc aj to, čo nepotrebuje, čo Vám zavadzia, čo Vám nebude chýbať, čo ľuďom v Markovciach pomôže a poteší ich … alebo… inde, len pomôžte. Urobte dobrý skutok …
A skúste, aká dobrá vec je internet. Dajte to na facebook, pošlite tento mail kamarátom, pošlite ho kolegom, pošlite ho ďalej a ďalej a zas a znova, len ho pošlite.
Pozrite koľko máte mailových adries. Koľko sme inej pošty rozposlali e-mailami?
Ale ak niečo neurobíme dnes, zajtra už neurobíme nič.
A prečo práve im? Tak podporte iných, ktorí Vašu pomoc potrebujú. S úctou prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. Ekonomická fakulta UMB, B. Bystrica
Tel: 0904 946 139 – ak by ste mi chceli vynadať
Radšej nech máme deti, ktoré budú skúšať pomôcť možno pre niekoho „naivne“, než aby sme ich tušili za titulkami „neznámi vandali….“ .
AKO TO CELÉ VZNIKLO
Autorky projektu sú mamičky detí z Viničného, ktoré si ako každý, pozerali správy zo zaplavených oblastí so súcitným výrazom a povzdychom „to je strašné“ a s vedomím, že je treba niečo urobiť, ale akosi nevieme čo a ako … (zatiaľ).
A potom dorazil jeden e-mail, takých e-mailov „pošli to ďalej všetkým známym, lebo nebudeš mať 5 rokov šťastie“ poznáme dosť, ale tento bol iný… Bola to myšlienka pomoci východnému Slovensku po povodiach v júni 2010.
A tak sme sa pri jednom stretnutí zhodli, že by bolo fajn urobiť niečo adresné, spoločné, aby sa aj deti niečo naučili a zapojili sa všetci, ktorí majú záujem. A išli sme s prvou verziou za starostom.
V medziobdobí sa bohužiaľ rozrástol priestor pre pomoc aj na región Hornej Nitry a tam nakoniec starosta vybral partnerskú obec Chrenovec-Brusno.

PREČO TOMU VERÍME
Veríme tomu projektu, pretože sme presvedčené, že to má zmysel. Pomoc je adresná, spoločná a našim deťom máme šancu ukázať cestu, ako je možné pomáhať v akomkoľvek veku, že aj oni sa môžu zapojiť do pomoci iným a užiť si dobrý pocit, keď sa to podarí.
A už máme úspech na konte – na začiatku sme sa pri stole smiali, že pozveme Adelu Banášovú, aby nám záverečný program moderovala, potom sme ju skúsili osloviť a ona súhlasila. No nebol by toto pre Vás signál?
So zapojením súhlasili okamžite aj materská a základná škola vo Viničnom, kde deti pripravujú pokladničky, obrázky, darčeky do tomboly, vystúpenia . Ďalšie mamičky nás podporujú a ponúkajú pomoc a to je fajn.
Sme šťastné, že sme to skúsili a urobíme, čo je v našich silách, aby to dopadlo čo najlepšie.
P.S.: Našli sme aj vedeckú podporu pre náš projekt, ale berte to s rezervou, tak ako my: http://www.super.cz/clanek/41779-dobre-skutky-prospivaji-zdravi.html
AKO TO CELÉ DOPADNE?
Ako to celé dopadne, je v tejto chvíli nejasné. Keby sme hodnotili naše pocity, tak je to úspech už teraz, ale keďže ide o peniaze pre partnerskú obec …
Každé EURO sa ráta, aj keby to nakoniec bolo 100 EUR, na ulici ich v Chrenovci-Brusne nenájdu. A je to aj vo Vašich rukách. A my veríme, že nič nie je nemožné!
Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu pomoc a tešíme sa na Vás (priebežne tu na stránkach) a v sobotu 6. 11. od 14.00 hod. v Spoločenskom dome Aréna ve Viničnom!

via Charlie Clubber