Pohreb feministiek


Autorky: AVOAVO
(Katarína Boborová, Emília Rigová) Kurátor: Hugo
Miesto konania výstavy:
Bunker – Nitrianska galéria Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Vernisáž: štvrtok, 10. februára 2011 o 17:00 Po vernisáži bude diskusia s autorkami, ktorá sa koná v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií. Vstup voľný!
Výstava potrvá do 13. 3. 2011 Ďalšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

Výstava projektu AVOAVO vychádza zo samostatnej tvorby Kataríny Boborovej a Emílie Rigovej, ktoré sa názorovo stretli v postoji k feminizmu v umení. Základným vyjadrovacím prvkom v ich spoločnej tvorbe sa stala citácia, ktorú posúvajú za hranice feminizmu a zámerne sa vracajú k „ne–feminizmu“. Svoje programové východiská stavajú na žene ako takej v konfrontácii s feministickými umelkyňami, od ktorých sa dištancujú. Upriamujú divákovu pozornosť na telo a telesnosť, ktorú úmyselne maskujú – desexualizujú. Ženskosť tak vedome potláčajú a svojim vizuálom – používaním pracovných overalov pri performanciách – sa štylizujú do polohy asexuálnych bytostí vystupujúcich v strednom rode.
Feminist Funeral nadväzuje na prvotný projekt Art – woman, kde sa Boborová a Rigová opierajú o najznámejšie ženy vyobrazené v umení mužmi od praveku po súčasnosť. Vo videu grotesknou formou predstavujú ženu od Venuše cez Máriu až po súčasnú štylizáciu ženy v umení. Feminist Funeral feministku symbolicky pochováva a vo videoinštalácii cituje autorku Judy Chicago a jej prácu Dinner Party. Performancia sa odohráva vo vnútri kosoštvorca, odkazujúceho na najzaužívanejší symbol ženského pohlavia, kde jeho jednotlivé ramená predstavujú tematické okruhy feministických autoriek s charakteristickými prvkami ich tvorby, ktoré AVOAVO postupne likviduje a ukladá na odpočinok. Autorky sa touto akciou rozhodli uctiť si feministické umelkyne uložením do urny. K tejto akcii vytvorili pamätnú tabuľu v tvare kosoštvorca s textom „Ktoré v našich srdciach žijú – neumierajú…“.

Katarína Boborová (1982) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, odboru voľná grafika (doc. Robert Brun) na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení, kde v roku 2010 ukončila interné doktorandské štúdium. Venuje sa grafike a videu, kde používa ako vyjadrovací prvok telo a telesnosť. Vo svojej tvorbe pracuje s postupmi citácie, apropriácie a úzko sa dotýka náboženských a duchovných tém. V roku 2008 vznikla spolupráca s Emíliou Rigovou na projekte AVOAVO, v ktorom sa vymedzuje ako antifeministická autorka a kde jej tvorba nadobúda nové súvislosti a rozmery. V súčasnosti pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov.

Emília Rigová (1980) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v Ateliéri sochy a aplikovaných médií (doc. Juraj Sapara) na Katedre sochy, kde je externou doktorandkou. Venuje sa soche ako médiu, ktoré využíva v grafike a videu. Okrem aktivít v AVOAVO sa angažuje v projekte Antiart. V súčasností pôsobí na Súkromnej strednej umeleckej škole na odbore Animovanej tvorby.

via http://www.nitrianskagaleria.sk