PODEBAL (CZ) – KOŠICKÝ PROGRAM


MAKE UP COLLECTIVE A KASÁRNE/KULTURPARK UVÁDZAJÚ

PODEBAL (CZ) – ´´KOŠICKÝ PROGRAM´´

ŠTART – 18:00 | VSTUP 0 €

Kurátorka výstavy : Lenka Kukurová

Výstava potrvá od 2.októbra do 31.októbra a bude otvorená Ut-Ne od 16:00 do 20:00.

„POLITICKÉ UMENIE MUSÍ BYŤ KONTROVERZNÉ. POLITICKÉ UMENIE MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE JASNÉ. POLITICKÉ UMENIE POTREBUJE DOBRÚ STRATÉGIU. POLITICKÉ UMENIE POTREBUJE POZORNOSŤ VEREJNOSTI.“

Vyhlásenia sú z parodickej reklamnej prezentácie na politické umenie od českej umeleckej skupiny Pode Bal. Výstava Pode Bal s názvom Košický program predstaví výber diel, ktoré boli zrealizované v priebehu posledných desiatich rokov a mnohé z nich skutočne kontroverziu vzbudili. Diela skupiny však usilujú skôr o spoločenskú diskusiu. Pode Bal sa po revolúcii ako jedni z prvých začali zaoberať opätovným prepojením umenia s politickými a spoločenskými otázkami, preto je ich tvorba zároveň exkurziou do situácie poprevratového politického umenia „v premenách času“.

Umelecká skupina Pode Bal vznikla v roku 1998 a v súčasnosti ju tvoria traja členovia: Michal Šiml, Petr Motyčka a Antnín Kopp,. Témy, ktorými sa Pode Bal zaoberajú, sú vzhľadom k porevolučnej spoločenskej skutočnosti pomerne symbolické. Vo väčšine ich prác sa rozvíjajú dve hlavné línie: problematika historickej pamäte, vyrovnávanie sa s jej traumami a kritika vizuálnej komunikácie. Ich projekty sa vyjadrujú k témam ako napríklad odsun sudetských Nemcov, totalitná minulosť, spoločenská amnézia, rasizmus, militarizmus, násilie na ženách alebo invazívna reklama.

http://www.podebal.cz

Lenka Kukurová vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa vo svojej dizeratčnej práci na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej zaoberá skúmaním pojmu a prejavov súčasného politického umenia v našom prostredí.

Spoluorganizátor výstavy : Make Up collective

via kulturpark.sk