„PLUS“ pre Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013


Zástupcovia štyroch najväčších košických súkromných spoločností, ako aj zástupcovia prešovského a košického regiónu, dnes na spoločnej tlačovej konferencii deklarovali podporu projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Najvyšší predstavitelia firiem U.S.Steel, T-Systems Slovakia, Východoslovenská energetika, NESS KDC,, primátori mesta Košice a Prešov a župan Košického kraja zároveň podpísali vyhlásenie o vzniku Koalície 2013+. Vytvárané súkromno – verejné partnerstvo je unikátne a zohrá dôležitú úlohu najmä s ohľadom na trvalú udržateľnosť projektu . „Som veľmi rád, že po dlhých rokovaniach sme dospeli k tomuto kroku a spoločne zakladáme Koalíciu 2013+, ktorá zabezpečí kontinuitu projektu Košice 2013 a podporí úspešné napĺňanie jeho cieľov. Som presvedčený, že tento krok zároveň pomôže k vytváraniu podmienok pre rast kreatívnej ekonomiky a neustále udržiavanie potenciálu mladých ľudí v regióne,“ uviedol František Knapík, primátor mesta Košice. Zástupcovia novovznikajúcej Koalície 2013+ sa zhodli na jedinečnej príležitosti pre mesto, región, ale aj celé Slovensko, ktorej môžeme byt všetci nápomocní.

„Koalíciu ešte čaká niekoľko formálnych krokov. V utorok 29. júna 2010 bude predložený návrh mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo založenie zruženia Koalícia 2013+ a zároveň rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Košice 2013, n.o.. Tá by sa mala rozšíriť celkovo o 4 členov – 2 členovia budú zástupcami súkromného sektora , 1 zástupca Košického samosprávneho kraja a 1 zástupcu zvolí Prešovský kraj spoločne sMestom Prešov. Celý proces samozrejme podlieha schvaľovaniu regionálnych a miestnych zastupiteľstiev,“ povedala Alena Vachnová, výkonná riaditeľka Košice 2013, n.o.

via kosice2013.sk