Pecha Kucha Night po prvý raz v Divadle Pôtoň, s koncertom Katarzie a výstavou Eduarda Kudláča


Divadlo Pôtoň organizuje po prvý raz Pecha Kucha Night (PKN), čím otvára novú líniu v dramaturgii svojich aktivít. Chce vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, nadväzovania partnerstiev a zdieľanie informácií, v ktorej by sa prelínalo regionálne z Tekova a Hontu s celoslovensky osvedčeným, inštitucionálne s nezávislým, etablované so začínajúcim. V piatok 17. februára 2017 sa od 18.00 do 21.30 hod. v Bátovciach zároveň uskutoční koncert Katarzie a otvorenie výstavy divadelného režiséra a fotografa Eduarda Kudláča Osobné územia.

A vo februári pokračuje aj kino, na programe sú tri filmy Jima Jarmuscha: Paterson, Káva a cigarety, Je to len koniec sveta.

„Mobilizujeme aktívne atómy regiónu a pevne veríme, že vytvoríme nové molekuly. Divadlo Pôtoň bude počas večerov Pecha Kucha priestorom pre výmenu skúseností a miestom pre nové impulzy ľuďom, ktorým nie je jedno v akom priestore žijú a ktorí chcú veci meniť k lepšiemu,“ povedal riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte s tým, že do konca roka 2017 urobia štyri vydania PKN: 17. februára, 16. júna, 15. septembra a 18. novembra. Budú pozývať zástupcov veľkých festivalov, dizajnérov, typografov, architektov, kultúrnych operátorov z nezávislých centier, cestovateľov, dobrodruhov, kreatívcov z oblasti videotvorby, reklamy, odevného dizajnu alebo PR, či marketingu, ale aj lídrov občianskych aktivít zameraných na enviromentálne, sociálne, dobrovoľnícke projekty a pod.

PECHA KUCHA NIGHT – BÁTOVCE, vol. 1 
Rasťo Kasan a Csaba Tolnai – Levický okrášľovací spolok
Richard Faško – Movement.sk
Ján Rosenberger – Terroir Tekov / Putovanie za vínom
Martina Gašparová – Mobilná knižnica Levice
Stanislav Piatrik – výtvarník
Slávka Prevendarčíková – dizajnérka
Michal Ditte – Divadlo Pôtoň
Rudolf Letko – Ponk Coworking
Marek Hattas – Hidepark
Sandra Polovková – Post Bellum SK
Rado Sloboda – Artfórum Banská Bystrica, Sokratov inštitút
Robo Blaško a Marek Adamov – Nová synagóga, Žilina
Eduard Kudláč – fotograf a divadelný režisér

Okrem PKN bude mať v Divadle Pôtoň svoju premiéru aj Katarzia, aj Eduard Kudláč. Známy divadelný režisér profiluje Mestské divadlo Žilina, v ktorom je umeleckým šéfom, ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou prevažne na súčasné texty. Spolupracuje s divadlami na Slovensku aj v Čechách. Tentokrát sa predstavuje ako fotograf
„Mapu považujeme za zmenšený, generalizovaný obraz územia, či teritória prevedený do roviny pomocou určitým spôsobom definovaných vzťahov, ktorý podľa *zvolených hľadísk zobrazuje polohu, stav a vzťahy objektov a javov. Fotografický súbor “osobné územia” je takouto (*alebo podobnou) mapou.Na rozdiel od kartograficky zmenšeného obrazu skutočnosti tu neprebehlo generalizovanie (vylúčenie nepodstatných skutočností a podrobností) zobrazenia reality, ale skôr manipulatívna koncentráciana jeden, alebo viac atribútov (stôp zásahu) dokumentovaného teritória. Stopy zásahov vytvorených človekom zmenia charakter, vzťahy, alebo povahu krajiny tak, že sa stanú hlavným významovým hľadiskom tohto prenosu. Osobné územia sú mapami teritórií ľudských záujmov. Spôsob nazerania na obraz je tak viac čítaním máp ako insiderskou prechádzkou. Význam vystupuje skôr z kontextu ako zo zážitku. “Osobné územia” sú mapami oblastí záujmu, do ktorých človek zasiahol tak, aby sa vymedzil voči svetu a iným bytostiam svojho (a prípadne aj iného) druhu,“ napísal kurátor výstavy s názvom Osobné územia Filip Vančo.

Pecha Kucha 20×20 je jednoduchý formát prezentácie, počas ktorej prezentujúci komentuje 20 obrázkov, každý z nich po 20 sekúnd. Prezentácia beží automaticky, prezentujúci nemá možnosť ovplyvniť čas ani meniť už odsúhlasené poradie snímkov. Projekt PECHA KUCHA na Slovensku úspešne funguje v Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline, Poprade, Prešove a v Trnave. Bátovce sú ôsmym miestom na slovenskej mape Pecha Kucha.

Vo februári pokračuje aj kino, na programe sú tri filmy amerického režiséra Jima Jarmuscha: Káva a cigarety (3. 2.), Paterson (4. 2.), Je to len koniec sveta (10. 2.) so začiatkom o 18.00 hod.

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete: http://www.poton.sk