Pavol Capik | Martyn Žabka


22. 9. 2015 – 31. 1. 2016, Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava

Dizajn štúdio ÚĽUV prezentuje dvojicu mladých dizajnérov, Pavla Capika a Martyna Žabku, ktorým je venovaná posledná tohtoročná výstava. „XY“ – dve písmená na konci abecedy, dvaja dizajnéri na začiatku sľubnej kariéry. Ich práce rozprávajú príbeh cez objekt, odkaz na remeselnú tradíciu či experiment s materiálom ako prirodzenou súčasťou tvorby v úžitkovom dizajne.

Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava, Dobrovičova 13, Bratislava
Otváracia doba: pondelok až piatok od 12.00 do 18.00 hod.
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kurátori výstavy: Michala Lipková

Názov výstavy reaguje na symboliku, ktorú umelci v tvorbe využívajú. Capikove „X“ a Žabkov „Y“ ako ich typické konštrukčné prvky tvoria skratku, ktorou autori reagujú na presýtenosť vizuálnym smogom, v ktorej už aj dve písmená môžu byť veľa.

Pavol a Martyn pracujú podobne, ale každého zaujíma niečo iné. Ich projekty riešia odlišné témy, upozorňujú na rôzne problémy: kým u Capika prevláda motív národnej identity a oživenia lokálnej tradície, Žabku zaujíma udržateľnosť v dizajne a spotrebiteľská zodpovednosť. Dizajn nevzniká vo vákuu a aj preto sa práce týchto tvorcov stretnú v spoločnom výstavnom priestore. Názov XY atraktívnou formou komprimuje ich dlhý príbeh do dvoch písmen,“ hodnotí kurátorka Michala Lipková.

Martyn Žabka (1987) predstavuje inštaláciu svietidiel, ktorých súčasťou sú prvky ako sekera, či peň stromu. Ako memento nabádajú k ekológii v zmysle trvalej udržateľnosti. Žabka aj pri svojich ďalších dizajnoch poníma recykláciu ako tvorivý prístup budúcnosti v súlade s umeleckým svedomím. Fľaše od vína či odlievaný betón a násady na metly majú v Žabkových rukách nový funkčný zmysel.

Pavol Capik (1984) vystaví súčasný dizajnový nábytok spojený s tradíciou. Vo svojej tvorbe využíva kombináciu materiálov a ich vzájomný kontrast, ktorý zvýrazňuje tvarovým riešením produktov. Hľadá inšpiráciu v remeselných technikách, s cieľom vytvárať hodnoty, ktoré budú inšpirovať a podnecovať znovuobjavenie „nášho“ remesla v dizajne.