Pavilón Českej a Slovenskej republiky na Bienále architektúry v Benátkach 2008


Názov výstavného projektu do pavilónu Českej a Slovenskej republiky na Bienále architektúry v Benátkach 2008: Sideways

Autori projektu a realizácie: združenie zerozero untd. z Prešova (www.zerozero.sk): Marcel Benčík, Irakli Eristavi, Martin Jančok, Silvia Miklušová, Pavol Šilla

Komisárky výstavy: Alexandra Kusá a Monika Mitášová, SNG v Bratislave. Spolupráca: Katarína Hrdá.
Projekt vzniká v kooperácii Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Národnej galérie v Prahe.

„Inštalácia Sideways kladie otázky a hľadá odpovede v oblasti ne/architektúry. Napĺňanie ľudských potrieb je záujmom každého človeka, bez ohľadu na to, aké je jeho sociálne a ekonomické postavenie. Môžeme získať prístup k reálnejším a autentickejším informáciám o našich individuálnych zvykoch, túžbach a očakávaniach analyzovaním našich potrieb? Kde sa architekti môžu naučiť viac a ako môžu lepšie reagovať na náš rýchlo meniaci sa svet?“ zerozero untd.

„Stanica neponúka rozhodovanie medzi šošovicou a kaviárom. Stojíme tu pred alternatívou dvoch produktov nižšej úrovne stravovania. Jeden utvárala mašinéria postupujúcej globalizácie, druhý pripravili ruky domácich bufetárov. Pri tejto stravovacej alternatíve si kladiem otázku, či nie je metaforou všetkých produkcií určených pre masovú konzumáciu. Všade tam, kde ide o zabezpečenie masových potrieb, by sme mali očakávať, že budeme stáť pred podobnou voľbou, aká sa ponúka hladnému cestujúcemu na stanici. Prostriedky masovej komunikácie, televízne a rozhlasové stanice ustavične opakujú, že majú pre nás širokú ponuku programov, kde si každý niečo nájde. V skutočnosti pred nás stavajú dve možnosti, ktoré dobre poznáme zo staničného prostredia: bude sa páčiť Big Mac, alebo klobáska?“ Miroslav Marcelli
“Making it Safe to Be Hungry.” / „Môžete si dovoliť byť hladní.“ Reklamný slogan predávajúci chladničky spoločnosti GE Co.
Projekt Sideways pozýva návštevníkov českého a slovenského pavilónu, aby ochutnali a testovali jedlo aj architektúru. Pavilón je naplnený rovnakými xxxxxxxxxxx ukrývajúcimi tajomstvá. Sú xxxxxxxxx archetypmi bezpečného triedenia, uloženia a ochladenia produktov? Sú to dostupné, jednoduché prostriedky na ich ochutnávanie priamo v našich domácnostiach a na verejných priestranstvách? Alebo fungujú aj ako svojské priestorové „chuťové bunky/štrbiny“, „de-generátory triedenia“ či prostriedky prinášajúce „straty zo skladovania“? xxxxxxxxx inštalované v pavilóne nesú aj záznamy socio-urbánneho výskumu, ktorý mapuje interakcie xxxxxxxx a ich užívateľov obývajúcich rôzne byty a domy na území Slovenska. Výskumné protokoly „vyplnené“ obyvateľmi – užívateľmi xxxxxxxxxxx kladú rôzne otázky. Sú xxxxxxxxx iba xxxxxxx uniformity a globalizácie, či unikátnosti a lokalizácie? Nie sú to aj „chladiče“ a „taviace kotle“ nášho vnímania, prežívania a pôžitkov tohto sveta? Čo ak by fungovali aj ako riskantné „de-generátory“ hybridných, ne/architektonických akcií, udalostí a situácií? Návštevníci pavilónu môžu otvoriť ktorúkoľvek xxxxxxxx umiestnenú v pavilóne a ochutnať/otestovať obsah jej útrob spolu s centrom aj s postrannými priestormi pavilónu, ktorý polemizuje so zdanlivo evidentným chápaním toho, čo dnes je (a čo môže byť) architektúra za budovami. Prosím: ochutnajte a testujte! mm + zerozero untd.
xxxxxx – zatiaľ utajené slovo

Životopisy členov združenia zerozero untd.:

Marcel BENČÍK, Mgr. art., Art.D.
Narodený 1977 v Žiline, grafický designér na voľnej nohe, učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Irakli ERISTAVI, Ing. arch.
Narodený 1969 v Tbilisi, architekt, pracuje v architektonickom ateliéri zerozero v Prešove a učí na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Košiciach

Martin JANČOK, Ing. arch.
Narodený 1978 v Prešove, architekt, pracuje v architektonickom ateliéri zerozero v Prešove

Silvia MIKLUŠOVÁ, Ing. arch.
Narodená 1981 v Prešove, architektka, pracuje v architektonickom ateliéri zerozero v Prešove

Pavol ŠILLA, Ing. arch.
Narodený 1981 v Prešove, architekt, pracuje v architektonickom ateliéri zerozero v Prešove

via sng.sk