Palo Fabuš — Fantázia rozumu


Čo je to rozum? Rozum je tendencia myslenia zaobchádzať so svetom ako s priestorom. Táto tendencia sa v histórii myslenia veľmi dlho úspešne presadzuje ako určujúci princíp myslenia a zvrchovaný ľudský prejav. To sa mu darí jednak za tichej podpory statických dobových médií a jednak vďaka trvalému dojmu, že tie najdôležitejšie skutočnosti sú nemenné, predom dané a tým pádom skôr či neskôr spoznateľné a reprezentovateľné. V modernej dobe je však takýto predpoklad poznania neudržateľný; rozum stále viac naráža na svoje limity a je na mieste pýtať sa, ako rozum prekročiť.

Palo Fabuš (*1983, Dubnica nad Váhom) študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Palo je kritik a teoretik výtvarného umenia, šéfredaktor časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Žije a pôsobí v Nové Perle (Vrané nad Vltavou).

Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fb event: https://www.facebook.com/events/181329892529084/

šopa gallery
Hlavná 40, Košice
Prednáška: 13. 6. 2018 o 17.30 hod.