Otvorený list primátorovi Budapešti


21/01/2011

Mr. István Tarlós
Primátor Budapešti

Vážený pán István Tarlós.

V mene asociácie európskych festivalov Yourope združujúcej 64 prestížnych európskych festivalov sa na Vás obraciame týmto otvoreným listom, aby sme Vás požiadali o zmenu Vášho rozhodnutia vyrúbiť festivalu Sziget nájom vo výške, ktorá by znamenala koniec jeho existencie v súčasnej podobe.

Festival Sziget je úžasným fenoménom, ktorý pomáha šíriť dobré meno Maďarska v celom kultúrnom svete. Je pevnou súčasťou kultúrneho leta Európy, hľadíme naň s rešpektom a obdivom. Jeho kultúrny a spoločenský záber je výnimočný, priestor, ktorý dáva umeniu v celej jeho šírke, je ojedinelý. Pre mnohých z nás je festival Sziget inšpirujúci, pre mnohých je miestom, kam sa radi každoročne vraciame.

Sme presvedčení, že festival Sziget je nositeľom dôležitých demokratických hodnôt ako je tolerancia a komunikácia. Festival stelesňuje hodnoty Európskej únie, ktorej momentálne Vaša krajina predsedá. Je cieľom stretávania sa návštevníkov z mnohých krajín, čím pomáha integrácii prirodzenou cestou. Nadväzuje na najlepšie maďarské kultúrne tradície – maďarský národ dal svetu mnohé umelecké skvosty, zároveň dokázal otvorene prijímať podnety z okolitého sveta. Konfrontácia domácej umeleckej scény s medzinárodnou pôsobí stimulujúco a motivačne. Vďaka festivalu sa maďarské umenie darí propagovať v celoeurópskom priestore, spolu s umením pozitívne propaguje Vaše hlavné mesto i celú krajinu.
V neposlednom rade má Sziget okrem kultúrneho a propagačného prínosu aj prínos ekonomický. Dáva prácu mnohým ľuďom, dodávateľom, či umelcom, láka do Vášho mesta turistov ochotných míňať peniaze vo Vašej krajine.

Festival Sziget charakterizuje okrem kultúrneho rozmeru aj jeho výnimočná lokácia. Ostrov obtekaný riekou Dunaj spájajúcej mnohé krajiny Európy je sám o sebe pekným symbolom, jeho poloha v srdci hlavného mesta hrdej a kultúrnej krajiny je akoby predurčená pre podujatie spájajúce to najlepšie zo súčasnej európskej kultúry.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že zorganizovať podobné podujatie vyžaduje veľké úsilie a často nie je možné bez ústretového prístupu predstaviteľov miestnych samospráv. Festival Sziget zvyšuje kredit mesta, ktoré vediete, na kultúrnej mape sveta. Bez festivalu Sziget by európska kultúra prišla o jednu zo svojich festivalových ozdôb, na ktorú môžete byť aj Vy ako primátor hosťujúceho mesta patrične hrdý. Preto veríme, že sa rozhodnete festivalu vyjsť v ústrety a umožníte jeho pokračovanie v jeho tradičných priestoroch na ostrove Obuda.

S úctou
Christof Huber
Yourope – European Festival Association

via pohodafestival.sk